Enstitü

Su Politikaları ve Güvenliği Akademik Kadro

2023-04-03T11:18:31+03:00

Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR  Su Yönetimi Enstitüsü  (ABD Başkanı) Prof. Dr. Nesrin ALGAN  Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Prof. Dr. Nevzat ARTIK  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mehmet ÇELİK  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Prof. Dr. A. Nilsun DEMİR  Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Mutlu YILMAZ  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Olgu AYDIN  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü Programa katkı veren öğretim üyeleri: Prof. Dr. Tayfun ÇINAR  Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Prof. [...]

Su Politikaları ve Güvenliği Akademik Kadro2023-04-03T11:18:31+03:00

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları

2023-04-11T09:08:51+03:00

ANABİLİM DALI HAKKINDA Anabilim Dalı Adı: Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı Program Hakkında: Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, dünya üniversitelerindeki örneklerine benzer şekilde İşaret Dilleri ve Türk İşaret Dili Tercümanlığını bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almayı sağlayacak doktora düzeyindeki çalışmalar için gerekli olan akademik alt yapının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Programın Amacı: Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, Türkçe, İşaret Dilleri ve Türk İşaret Dili hakkında dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal [...]

Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları2023-04-11T09:08:51+03:00

Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti

2024-02-19T11:05:55+03:00

ANABİLİM DALI HAKKINDA Anabilim Dalı Adı:Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti  Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce - İkinci Öğretim) I. Program Hakkında “Deniz Hukuku” Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce - İkinci Öğretim), 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle hayata geçirilmiştir. Program, deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesini bilhassa, Uluslararası Deniz Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Deniz Güvenliği Hukuku alanlarında uzmanlaşmanın sağlanmasını hedeflemektedir. Programdaki tüm dersler İngilizce olarak verilmektedir. Program kapsamında öğrenciler, uluslararası deniz hukukunun temel prensiplerini, gemilerin bayrak çekmesi ve gemi sicilleri, uluslararası seyrüsefer için kullanılan boğazların hukuki rejimi, Türk Boğazları, liman devleti kontrolü, deniz emniyetini tehdit eden küresel faktörler, [...]

Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti2024-02-19T11:05:55+03:00

GÖÇ ÇALIŞMALARI

2024-03-07T14:14:18+03:00

Program Hakkında Günümüzdeki yoğunluğu artan ve nedenleri karmaşıklaşan göç hareketleri, özellikle Batı ülkelerinde gözlenen yapısal ekonomik sorunların ve göçmen karşıtı siyasal hareketlerin ve hissiyatın güçlendiği bir bağlamda gerçekleşmektedir. Bu durum, Küresel Kuzey’in göç alan ülkelerindeki bilimsel tartışmalardan kaynağını alan geleneksel kavramsal ve kuramsal çerçeveleri, yöntemsel yaklaşımları ve yine bu ülkelerde uygulanan göç ve entegrasyon (asimilasyon) politikaları sorgulanır hale getirmektedir. Bu açıdan göç çalışmaları alanındaki yerleşik yaklaşımların ve göçü yönetmeye ilişkin idari uygulamaların yeniden gözden geçirilme ihtiyacının doğduğu bir geçiş süreci yaşanmaktadır. Bugün, büyük ölçekli göç hareketlerinin nasıl anlaşılması gerektiği, nasıl düzenleneceği ve yönetileceği tüm ülkelerde zorlu bir görev halini almaktadır. Türkiye, [...]

GÖÇ ÇALIŞMALARI2024-03-07T14:14:18+03:00

MÜZİK

2024-03-07T14:56:58+03:00

MÜZİK ANASANAT DALI MÜZİK YORUMCULUĞU TEZLİ YÜZKSEK LİSANS PROGRAMI Müzik Anasanat Dalı içerisindeki Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans Programı, konservatuvar ve dengi okulların lisans programı mezunları ve profesyonel icra alanında kendilerini geliştirmek ve akademik eğitimlerini ilerletmek isteyen icracılar için tasarlanmış bir programdır. Çalgı, Oda Müziği ve Ensemble gibi alan derslerine ek olarak Erken Dönem İcra Stilleri, 1945 Sonarı Çalgı Müziği Repertuvarı, Müzik Analizi, Sanat Tarihi ve Müzik Tarihi Etkileşimleri gibi akademik dersler, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimleri göz önünde bulundurularak programa eklenmiştir. Akademik Kadro: Prof. Elif ÖNAL (Anasanat Dalı Başkanı) Prof. Dr. Güler DEMİROVA GYÖRFFY Doç. Sinan DİZMEN Doç. Mert KARABEY [...]

MÜZİK2024-03-07T14:56:58+03:00

Medya ve İletişim Çalışmaları

2023-04-03T09:37:28+03:00

ANABİLİM DALI HAKKINDA Anabilim Dalı Adı: Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:  İngilizce Yüksek Lisans Programı: Medya ve İletişim Çalışmaları kitle iletişimi ve yeni medya alanlarının  teorik ve pratik analizini yürütmeye ve bu alanlardaki faaliyetlerin nicel ve toplumsal etkilerini incelemeye yönelik tezli bir yüksek lisans programıdır.  Bu program genel olarak iletişimsel etkinliğin yapısı, işlevi ve insanlar ve kurumlar üzerindeki etkilerine odaklanarak medyanın yapısını ve işlevini analiz etmektedir. Programın amacı öğrencilere iletişimin temel kavramlarını kavrama, bilimsel bir yaklaşım geliştirme, medya ve toplum arasındaki ilişkileri disiplinlerarası bir bakışla değerlendirme, alandaki sorunları tespit edip çözüm üretebilme yeterliği kazandırmaktır. Program, gazetecilik, halkla ilişkiler [...]

Medya ve İletişim Çalışmaları2023-04-03T09:37:28+03:00

Özel Öğrencilik

2020-08-19T14:10:32+03:00

22 Kasım 2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 –20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Bir yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu [...]

Özel Öğrencilik2020-08-19T14:10:32+03:00

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrencileri için Tez Savunması Öncesi Tezin Enstitüye Teslimi Süreci

2021-11-08T14:30:34+03:00

Tez çalışması tamamlandıktan sonra Enstitüye teslim edilmesi süreci aşağıda açıklanmıştır. Açıklamalara uyulması, sürecin doğru ve zamanında tamamlanmasına yardımcı olacaktır. 1-Tezin, Kapak, İç sayfa, Onay sayfası  ve Beyân sayfası düzenlerinin Enstitümüzün web sayfasında yer alan standartta hazırlanması esastır. Ayrıntılı bilgi için "Tez Yazım Yönergesi"ne tıklayınız. 2- Tezin 1 adet basılı nüshası ile 1 adet dijital nüshası danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir. 3-Tez danışmanı, hazırlanan tezin intihal yazılım program raporunu almak üzere Turnitin programına yüklemeli ve raporun 1 adet dijital nüshasını pdf formatlı olarak ve Turnitin raporunun en alt kısmında yer alan “Benzerlik Endeksi” sayfasını adı, soyadı, unvanını yazıp imzaladıktan sonra  CD’ye kaydederek [...]

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrencileri için Tez Savunması Öncesi Tezin Enstitüye Teslimi Süreci2021-11-08T14:30:34+03:00

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri İçin Dönem Projesinin Enstitüye Teslimi Süreci Hakkında

2022-06-20T15:21:37+03:00

Proje çalışması tamamlandıktan sonra Enstitüye teslim edilmesi süreci aşağıda açıklanmıştır. Açıklamalara uyulması, sürecin doğru ve zamanında tamamlanmasına yardımcı olacaktır. 1-Projenin, Kapak, İç Sayfa, Danışman Onayı bulunan Dönem Projesi Değerlendirme Formu ve Beyân sayfası düzenlerinin Enstitümüzün web sayfasında yer alan standartta hazırlanması esastır .Projenin içinde  imza, kişisel veri (telefon mail, adres gibi) bilgileri yer almayacaktır. 2- Projenin 1 adet basılı nüshası ile 1 adet dijital nüshası danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir. 3-Öğrenci notlarının  sisteme (OBS) işlendiğini gördüğü itibariyle projenin dijital nüshasını tek dosya halinde pdf formatında 2 CD’ye kaydedilmiş olarak Dönem Projesi Değerlendirme Formu ile birlikte Enstitüye teslim etmelidir. 4-Dönem projelerinin Enstitüye teslimi [...]

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrencileri İçin Dönem Projesinin Enstitüye Teslimi Süreci Hakkında2022-06-20T15:21:37+03:00
Go to Top