ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı
Program Hakkında:
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı, dünya üniversitelerindeki örneklerine benzer şekilde İşaret Dilleri ve Türk İşaret Dili Tercümanlığını bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almayı sağlayacak doktora düzeyindeki çalışmalar için gerekli olan akademik alt yapının oluşturulabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Programın Amacı:
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezli Yüksek Lisans Programı’nın amacı, Türkçe, İşaret Dilleri ve Türk İşaret Dili hakkında dil bilinci gelişmiş, her iki dilin kültürü ve kurumları konusunda bilgili, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip sosyal bilimler, siyaset bilimi, ekonomi, edebiyat, tarih gibi konularda alan bilgisiyle ve terminolojilerle tanışık uzman Türk İşaret Dili tercümanları yetiştirmektir. Programa katılacak öğrencilerde diğer şartların yanı sıra en az B1 düzeyinde Türk İşaret Dili yeterliliğine sahip olmak şartı aranmaktadır.
Mezun Olanların İstihdam Alanları:
Mezunlar kamuda ve özel sektörde Türk İşaret Dili Tercümanı olarak görev alabilir. Akademisyen olarak Türkiye’de ve yurtdışındaki üniversitelerde çalışabilirler.
Program Yeterlilik Özetleri:
Çalışma dillerini farklı iletişim durumlarında etkin bir biçimde kullanabilecek düzeyde bilen, çeviri dalında kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine, aynı zamanda uygulama deneyimine sahip alana özgü bilgi ve becerilerini sürekli geliştirerek günlük yaşamına ve mesleki ortamlara yansıtabilen nitelikli Türk İşaret Dili tercümanları yetiştirmektir.

Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim)
Program Hakkında:
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı (II. Öğretim), Sağır Toplumun bireylerinin farklı sosyal ve kültürel durumlarda diğer bireylerle etkin bir iletişim kurabilmesine nitelikli bir çeviri edimi gerçekleştirerek imkan sağlayacak olan Türk İşaret Dili (TİD) tercümanlarına duyulan büyük ihtiyaca cevap verecek akademik desteği sağlayabilmek üzere hazırlanmıştır.
Programın Amacı:
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın (II. Öğretim) amacı, bilimsel yöntemler çerçevesinde çağın gerekleri doğrultusunda giderek artan bir biçimde önemi vurgulanmakta olan Türk İşaret Dili (TİD) çevirisi yapabilecek bilgili, kültürlü, mesleğin gerektirdiği becerilerle donanmış ve bu alanda büyük ölçüde gereksinim duyulan nitelikli tercümanları yetiştirmektir. Programa katılacak öğrencilerde diğer şartların yanı sıra en az B1 düzeyinde Türk İşaret Dili yeterliliğine sahip olmak şartı aranmaktadır.
Mezun Olanların İstihdam Alanları:
Mezunlar kamuda ve özel sektörde Türk İşaret Dili Tercümanı olarak görev alabilirler.
Program Yeterlilik Özetleri:
Çevirmenlik meslek bilgisine sahip, İşaret dili tercümanlığı ile ilgili çağdaş yaklaşımlara ve yöntemlere hâkim, dilin toplumsal değişkelerini ve bireyin iletişimsel amaçlarını dikkate alarak uygun terminoloji kullanarak çeviri yapabilen nitelikli Türk İşaret Dili tercümanları yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Gülsün Leyla UZUN
Telefon:
(0 312) 214 13 50 
e-mail:
luzun@ankara.edu.tr