Enstitümüzün misyonu, Türkiye’de evrensel bilgiye ve sosyal politikalara katkıda bulunma potansiyeline sahip yüksek kaliteli araştırma yapmak için gerekli yeterlilikleri ve becerileri sağlayarak, sosyal bilimlerin değişik alanlarında bilim ve uygulamaya katkıda bulunacak bilim insanlarını yetiştirmektir. Öğrencilerimizin kariyer gelişimini desteklemek birincil sorumluluğumuzdur. Bu misyonu benimseyen öğrencilerimizle gurur duyuyoruz.


SBE’nin vizyonunu oluşturan temel strateji:

  1. Kurumsallaşma,
  2. Uluslararasılaşma,
  3. Kurum bünyesinde gerçekleştirilen akademik çalışmaların entelektüel katkılarının ulusal ve uluslararası boyutta arttırılması,
  4. Araştırma sonuçlarının ulusal ve uluslararası toplumun geneline yaygınlaştırılmasıdır.

Bu bağlamda, temel stratejilerin hayata geçirilmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2018-2023 yıllarını kapsayan (SBE 18-23) önümüzdeki beş yıl içinde tanımladığı hedefler:
KURUMSALLAŞMA
Lisansüstü Öğrenci Başvuru ve Kayıtları ile Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde Çağdaş Teknoloji Kullanımlı Profesyonel  Yönetim,
Sürekli Yenilenen Duyurular ve SBE Web Sitesi’nin Tasarım ve Bilgi Güncellemeleri,
Programlarımızın Ulusal ve Uluslararası Çapta Duyurulması,
Bilgilendirme Toplantıları
Standartlaştırılmış Danışmanlık (DaP) politikası,
Araştırma Üniversitesi kapsamında Enstitü bünyesinde hazırlanan Doktora tezlerinin değerli kılınması,  
ULUSLARARASILAŞMA
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Ortak Lisansüstü Proje İşbirlikleri,
Doktora öğrencilerimiz için Horizon 2020 Yenilikçi Eğitim Ağları Programına katılım,
Erasmus+ fırsatlarının ve staj programlarının değerlendirilmesi ve aktif katılımın sağlanması,
Ankara Üniversitesi’nin bilimsel işbirliği yaptığı yurtdışı Üniversiteler ile lisansüstü öğrenci değişim programları anlaşmaları,
ENTELEKTÜEL KATKI
Akademik Toplantı, Seminer ve Sertifika Programları,
Yıllık (Güz ve Bahar) Çalıştaylar,
Öğrencilerimizin yurtdışındaki eğitim programları ve yaz okullarına katılımının teşvik edilmesi,
ARAŞTIRMA SONUÇLARININ YAYGINLAŞTIRILMASI
Kongre ve Konferans etkinliklerine katılımın sağlanması,
Başta Elektronik Doktora (E-Doc) olmak üzere, başarılı lisansüstü tezlerin yayınlanması,
Ulusal ve Uluslararası Projeler ile Doktora Ödüllerine Başvuru
olarak belirlenmiştir.