Diplomaların Teslim Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Enstitümüzde lisansüstü eğitim alan (Tezsiz – Tezli Yüksek Lisans, Bütünleşik Doktora – Doktora) öğrencilerimiz, ilgili programları bitirdiklerinde diplomalarını almak için aşağıda belirtilen evrak ile birlikte Enstitümüze şahsen ya da noter onaylı vekalet verilen kişi tarafından başvurulması gerekmektedir.
Aksi takdirde Enstitümüzce kesinlikle işlem yapılmayacaktır.
Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı; (Geçici Mezuniyet Belgesi kaybedilmiş ya da bulunamıyor ise yüksek tirajlı gazetelerden herhangi birine “Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden aldığım Geçici Mezuniyet Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür………….. (Adı Soyadı)” ilanı verilmesi ve bu ilan ile birlikte Enstitümüze başvurulması gerekmektedir)