Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencilerin mezuniyetleri uygun bulunduğunda karar e-devlete aktarılmaktadır. Öğrencilerimiz e-devlette mezuniyet belgesini gördüğünde şahsen veya noterden alınan bir vekaletle gelen vekilinin aracılığıyla ilişik kesme işlemlerini yapabilirler.
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre ilişik kesme işlemlerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bir ay içinde tamamlamaları gerekmektedir.
İlişik kesme işlemleri sonrasında öğrencilerimiz, aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Enstitümüze teslim etmeleri gerekmektedir.
İstem dilekçeleri Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6 da bulunan Enstitümüz birimine teslim edilecektir.

Tezli / Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora / Bütünleşik Doktora Programları Mezuniyeti İçin Gerekli Belgeler;
1) Öğr. İşl.D. Başk.lığı Katkı Payı Bir. alınacak İlişik Kesme Belgesi, (Tezsiz YL/Tezli YL/Doktora öğrencileri)

2) Fakülte Kütüphanesi’nden alınacak İlişik Kesme Belgesi, (Tezsiz YL/Tezli YL/Doktora öğrencileri)

3) TEZ VERİ GİRİŞ FORMU (tez.yok.gov.tr web adresinden ulaşılabilir) (2 adet), (Tezli YL ve Doktora öğrencileri)

4) DOKÜMANTASYON FORMU (2 adet) (Tezsiz YL/Tezli YL/Doktora öğrencileri)

5) Yabancı Uyruklular için https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/Account/Login adresinden üye olup aktivasyonunu tamamladıktan sonra https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/Account/Login sekmesinden alacakları Türkiye Mezunları Bilgi Formu (1 adet), (Tezsiz YL/Tezli YL/Doktora öğrencileri)

6) Türk uyruklu öğrenciler için T.C.Kimliği fotokopisi, yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi