Enstitü Yönetim Kurulunca mezuniyetlerinin uygun bulunduğuna dair kararın posta yoluyla kendilerine ulaşmasının ardından, öğrencilerimiz şahsen veya noterden alınan bir vekaletle gelen vekilinin aracılığıyla ilişik kesme ve Geçici Mezuniyet Belgesi  teslim alma işlemlerini yapabilirler.
Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32, 36 ve 44. maddelerine göre ilişik kesme işlemlerini aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte bir ay içinde tamamlamaları gerekmektedir.
İlişik kesme işlemleri sonrasında öğrencilerimiz, aşağıdaki belgeleri hazırlayıp Enstitümüze teslim etmelerinin ardından Geçici Mezuniyet Belgesi  hazırlanıp onaylandıktan sonra Enstitümüzden teslim alabilirler.
Enstitümüzde “Diploma” hazırlanması ve öğrenciye teslim edilmesi hususunda aşağıdaki süreç uygulanmaktadır;
İstem dilekçeleri Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6 da bulunan Enstitümüz birimine teslim edilecektir.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora / Bütünleşik Doktora Programları Mezuniyeti İçin Gerekli Belgeler;
1. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (Beşevler/Ankara) alınacak ilişik kesme belgesi,
(Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin ilişik kesme işlemi yapabilmesi için araştırma görevlisi olduklarına dair 1 nüsha evrakı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmaları zorunludur.)
2. Bağlı olduğunuz fakülte kütüphanesine teslim edilmek üzere, Enstitüden Tez/Projenizin alınarak kütüphaneye teslim edilmesi ve kütüphaneden tezinin teslim edildiğine dair ilişik kesme belgesi alınması.
3. 2 adet Cd, (Tezin PDF formatında ve Tek dosya halinde kopyası)
4. 1 adet Tez onay sayfası, (Tezden ayrı olarak, ıslak imzalı ve tüm Jüri Üyelerinin imzaları tam olmalıdır)
5. 1 adet tez beyan belgesi,
6. 1 adet Türkçe ve 1 adet İngilizce özet, (Aşağıdaki koşullara uygun biçimde)
7. 2 adet yeni çekilmiş yönetmeliğe uygun fotoğraf,
8. Geçici Mezuniyet Belgesi  istem dilekçesi,
9. 2 Adet Dokümantasyon Formu,
10. 2 adet Tez veri Giriş Formu,
(YÖK’ün ulusal tez sayfasından üyelik aldıktan sonra tez bilgilerinizi girmeniz, kaydetmeniz ve referans numarası almanızdan sonra alacağınız form)
Türkçe ve İngilizce Özet
Tez özetleri A4 boyutunda birinci hamur kağıda yazılmalıdır. Tez özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. 12 puntoluk harf ile yazılmalı, italik harfler kullanılmalıdır. Özetin tamamı “koyu (bold)” olarak yazılmış olmalıdır.
Tez özetinin başında yazarın soyadı, adı, tez başlığı, tezli veya tezsiz yüksek lisans ya da doktora tezi olduğu, tez danışmanının unvanı, adı ve soyadı, tezin kaç sayfa olduğu aşağıdaki örneğe uygun olarak yazılacaktır.
Türkçe Örnek:
Ulaş, Timur, Ahmet Şevki’nin Hayatı ve Eserleri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Faruk Toprak, 84 s.
Yabancı Örnek:
Ulaş, Timur, The Life and Works of Ahmet Şevki, Master’s Thesis, Advisor: Assoc. Prof. Faruk Toprak, 84 p.
Tezsiz Yüksek Lisans Programları Mezuniyeti İçin Gerekli Belgeler;
1. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından (Beşevler/Ankara) alınacak ilişik kesme belgesi,
(Araştırma görevlisi kadrosunda bulunan öğrencilerin ilişik kesme işlemi yapabilmesi için araştırma görevlisi olduklarına dair 1 nüsha evrakı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmaları zorunludur.)
2. Bağlı olduğunuz fakülte kütüphanesinden alınacak ilişik kesme belgesi,
3. 2 adet yeni çekilmiş yönetmeliğe uygun fotoğraf,
4. Geçici Mezuniyet Belgesi  İstem Dilekçesi