MÜZİK ANASANAT DALI

MÜZİK YORUMCULUĞU TEZLİ YÜZKSEK LİSANS PROGRAMI

Müzik Anasanat Dalı içerisindeki Müzik Yorumculuğu Tezli Yüksek Lisans Programı, konservatuvar ve dengi okulların lisans programı mezunları ve profesyonel icra alanında kendilerini geliştirmek ve akademik eğitimlerini ilerletmek isteyen icracılar için tasarlanmış bir programdır.

Çalgı, Oda Müziği ve Ensemble gibi alan derslerine ek olarak Erken Dönem İcra Stilleri, 1945 Sonarı Çalgı Müziği Repertuvarı, Müzik Analizi, Sanat Tarihi ve Müzik Tarihi Etkileşimleri gibi akademik dersler, öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimleri göz önünde bulundurularak programa eklenmiştir.


Akademik Kadro:
Prof. Elif ÖNAL (Anasanat Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Güler DEMİROVA GYÖRFFY
Doç. Sinan DİZMEN
Doç. Mert KARABEY
Öğr. Gör. Yıldız Çiçek SİVRİ
Öğr. Gör. Dr. A. Hande ORHAN
Öğr. Gör. Arda ERDEM
Öğr. Gör. İsmail SEZEN