ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti 
Deniz Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
(İngilizce – İkinci Öğretim)
I. Program Hakkında
“Deniz Hukuku” Tezsiz Yüksek Lisans Programı (İngilizce – İkinci Öğretim), 2018-2019 eğitim öğretim yılı itibariyle hayata geçirilmiştir. Program, deniz hukukunda çalışma yapacak nitelikli kişilerin yetiştirilmesini bilhassa, Uluslararası Deniz Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku ve Deniz Güvenliği Hukuku alanlarında uzmanlaşmanın sağlanmasını hedeflemektedir. Programdaki tüm dersler İngilizce olarak verilmektedir.
Program kapsamında öğrenciler, uluslararası deniz hukukunun temel prensiplerini, gemilerin bayrak çekmesi ve gemi sicilleri, uluslararası seyrüsefer için kullanılan boğazların hukuki rejimi, Türk Boğazları, liman devleti kontrolü, deniz emniyetini tehdit eden küresel faktörler, deniz kazaları, uluslararası sözleşmeler ışığında deniz kirliği dolayısıyla sorumluluk ve tazminat meseleleri, 1976 LLMC Konvansiyonu uyarınca sınırlı sorumluluk esasları, Milletlerarası Sözleşmeler ve Türk Hukuku uyarınca deniz alacaklarının cebrî icrası, çarter sözleşmeleri, taşıma hukukunun temel esasları, deniz hukukuna özgü koruma ve tazmin sigortaları, gemi ipoteği ve ipoteğin temel prensipleri, deniz taşıyanının eşyanın zıyaı, hasarı ya da teslimindeki gecikmeden sorumluluğu, konişmento ve diğer deniz evrakı hakkında teorik ve uygulamaya yönelik bilgi sahibi olacaklardır.

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail DEMİR
e-posta:idemir@ankara.edu.tr

Akademik Kadro:
Prof. Dr. Hakan KARAN
Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Prof. Dr. Erol KAHVECİ
Prof. Dr. İsmail DEMİR
Doç. Dr. Cenker GÖKER
Doç. Dr. Ülkü HALATÇI ULUSOY
Doç. Dr. Nil KULA DEĞİRMENCİ
Dr. Öğr. Üyesi Berat Lale AKKUTAY
Dr. Tümamiral Cihat YAYCI (Öğretim Görevlisi)