Proje çalışması tamamlandıktan sonra Enstitüye teslim edilmesi süreci aşağıda açıklanmıştır. Açıklamalara uyulması, sürecin doğru ve zamanında tamamlanmasına yardımcı olacaktır.
1-Projenin, Kapak, İç Sayfa, Danışman Onayı bulunan Dönem Projesi Değerlendirme Formu ve Beyân sayfası düzenlerinin Enstitümüzün web sayfasında yer alan standartta hazırlanması esastır .Projenin içinde  imza, kişisel veri (telefon mail, adres gibi) bilgileri yer almayacaktır.
2- Projenin 1 adet basılı nüshası ile 1 adet dijital nüshası danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir.
3-Öğrenci notlarının  sisteme (OBS) işlendiğini gördüğü itibariyle projenin dijital nüshasını tek dosya halinde pdf formatında 2 CD’ye kaydedilmiş olarak Dönem Projesi Değerlendirme Formu ile birlikte Enstitüye teslim etmelidir.
4-Dönem projelerinin Enstitüye teslimi Ankara Üniversitesi Lisansüstü eğitim-öğretim Yönetmeliğinin 9.maddesinin 1.fıkrası gereğince Enstitü web sayfasında bulunan akademik Takvim dönem sonu not girişlerinden itibaren başlar.

Önemli Hatırlatma: 25/06/2021 tarih ve 99/7 sayılı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile “dönem projeleri için intihal tespit programı (TURNITIN) uygulamasına 20212022 eğitimöğretim yılından itibaren son verilmiştir”.