Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Öğrenciler,
Ankara Üniversitesi, sosyal bilimler alanındaki kurumsal kimliğini ulusal ve uluslararası bilim dünyasında mükemmellik düzeyinde temsil eden ve kendilerine özgü bilim ekolleriyle ülkemizin güzide ve köklü geleneklere sahip farklı akademik birimleri ve lisansüstü eğitim-öğretim veren anabilim dallarıyla, çağdaş dünyadaki gelişmelere bağlı olarak, bilgi düzeyi geniş bir anlayışla düzenlenmiş ve ülkemizin yükseköğretim alanında ihtiyaç duyduğu/duyacağı vizyoner bir akademik yapılanmaya sahiptir. Bu kapsamda, Üniversitemiz, ülkemizin  bilim üretimi, kalitesi ve uluslararasılaşma girişimlerinin artması ve bilim dünyasındaki rekabet gücünün oluşturulmasında, disiplinlerarası çalışmaların sürdürüldüğü ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların yetişmesinde a priori rol oynayan Enstitülere olağanüstü bir değer ve önem atfetmektedir.
Hâlihazırda 277 lisansüstü programa kayıtlı tezli yüksek lisans öğrencisi sayısı 5168 ve doktora öğrencisi sayısı 3267 olmak üzere toplam 8435 Türk ve ayrıca  tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı 473 ve doktora programlarına kayıtlı 303 olmak üzere toplam 776 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü SBE, sadece büyük bir tematik yapıdan ibaret olmayıp, aynı zamanda, Yükseköğretim Kurulu tarafından Doçentlik için belirlenen ve her biri farklı ilgi, yöneliş ve ihtisas alanı oluşturan  13 temel alandan 5’ini (Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat ve  Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler)  kapsayan büyük bir akademik birimdir.
Bu yönüyle SBE, bu alanda ihtiyaç duyulan araştırmacıları yetiştirecek eğitim-öğretim kadrosunun niteliği, lisansüstü programlarının zenginlik ve çeşitliliği, olağanüstü öneme sahip yazma eserler koleksiyonu, kütüphaneleri ve laboratuvarları ile bu alanda çalışacak araştırmacılar için eşsiz bir bilimsel yapı olma niteliği arz ettiği gibi, kurum bünyesinde faaliyet gösteren yedi araştırma merkezi (Afrika Çalışmaları, Asya-Pasifik Çalışmaları, Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları, Güneydoğu Avrupa Çalışmaları, Kuzey Amerika Çalışmaları,  Latin Amerika Çalışmaları ve Ortadoğu Çalışmaları) ile de küresel ve bölgesel çalışmaların merkezi olma özelliğine sahiptir.
Sosyal bilimlerin konu portfolyosunu oluşturan pek çok alt alanı barındıran ve inter-disipliner yapılara da dönüşebilme potansiyeli arzeden lisansüstü eğitim-öğretim programları ve deneyimli akademik kadrolarıyla SBE, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim dönemiyle birlikte 35.yılına girmiştir.
Sosyal Bilimler alanının gelişmesine saygıdeğer katkılar sağlayan bütün öğretim üyelerimiz ve elemanlarımız ile sevgili öğrencilerimizin 2017-2018 eğitim-öğretim yılını kutluyor, başarılar diliyoruz.
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ