Prof. Dr. Z. Kenan BİLİCİ
Müdür

Özel Kalem
Safiye ERKÜTÜK
Tel: (0312) 215 24 21 / 6410
E-posta: kbilici@ankara.edu.tr