Doç. Dr. Gökşen ÇAPAR  Su Yönetimi Enstitüsü  (ABD Başkanı)
Prof. Dr. Nesrin ALGAN  Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Nevzat ARTIK  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Mehmet ÇELİK  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü
Prof. Dr. A. Nilsun DEMİR  Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Mutlu YILMAZ  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Olgu AYDIN  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü

Programa katkı veren öğretim üyeleri:
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR  Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Süleyman KODAL  Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Prof. Dr. Y. Ersoy YILDIRIM  Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Prof. Dr. Erdem DENK  Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü