Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği 
Kamu Hizmet Envanteri Tablosu 
Kamu Hizmet Standartları Tablosu 
Taşınır Envanteri (2016 yılı) 
Stratejik  Plan  
Faaliyet Raporu (2016-2017 eğitim-öğretim yılı)