Tez çalışması tamamlandıktan sonra Enstitüye teslim edilmesi süreci aşağıda açıklanmıştır. Açıklamalara uyulması, sürecin doğru ve zamanında tamamlanmasına yardımcı olacaktır.
1-Tezin, Kapak, İç sayfa, Onay sayfası  ve Beyân sayfası düzenlerinin Enstitümüzün web sayfasında yer alan standartta hazırlanması esastır. Ayrıntılı bilgi için “Tez Yazım Yönergesi“ne tıklayınız.
2- Tezin 1 adet basılı nüshası ile 1 adet dijital nüshası danışman öğretim üyesine teslim edilmelidir.
3-Tez danışmanı, hazırlanan tezin intihal yazılım program raporunu almak üzere Turnitin programına yüklemeli ve raporun 1 adet dijital nüshasını pdf formatlı olarak ve Turnitin raporunun en alt kısmında yer alan “Benzerlik Endeksi” sayfasını adı, soyadı, unvanını yazıp imzaladıktan sonra  CD’ye kaydederek öğrenciye  teslim etmelidir.
4-Tez Danışmanı, öğrencinin tez savunma jürisinin belirlenmesi için web sayfasının Dilekçe Formlar butonu altındaki “ Akademik “ içerisinde yer alan “Tez jürisi kurulmasına ilişkin Danışman Teklifi Formu” doldurup öğrencinin öğrenim gördüğü Anabilim Dalı sekreterliği  vasıtasıyla  Enstitüye gönderilmesini sağlamalıdır.

Önemli Hatırlatma: Tez danışmanının,  daha önce Tez İntihal Raporu almadıysa Ankara Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığında Turnitin programı ile ilgilenen biriminden Turnitin hesabı talebinde bulunması gerekmektedir. Tez danışmanın başka bir Üniversitenin öğretim üyesi olması halinde kendi Üniversitesinin açtığı Turnitin hesabı ile tez intihal raporu alması gerekmektedir.  Ankara Üniversitesi Senato Karar Örneği  01.04.2019 tarih ve 523/4594  sayılı kararı ile  Tez İntihal Tespit  (TURNITIN) oranı %10’u geçemez.

Senato Kararı