Ankara Üniversitesi Eğitim Programları Geliştirme (EPG) Çalşmaları ile ilgili genel bilgilere http://bologna.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=139  adresinden ulaşabilirsiniz.