Sosyal Bilimler Enstitüsü 28 Mart 1983 tarih ve 2809 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur. 
Sosyal Bilimler alanına giren Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İlâhiyat Fakültesi bünyesindeki toplam 33 anabilim dalı ile Enstitüye doğrudan bağlı Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kadın Çalışmaları, Sosyal Çevre Bilimleri, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar, İktisadi ve Mali Analiz, İnsan Hakları, Latin Amerika Çalışmaları, Fikri Mülkiyet Hakları Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi, İnsan İlişkileri, Su Politikaları ve Güvenliği, Bilim ve Toplum Çalışmaları, Askerî Tarih, Göç Çalışmaları, Türk İşaret Dili ve Sağır Çalışmaları, Medya ve İletişim Çalışmaları ve Denizcilik, Ulaştırma Hukuku ve Siyaseti  olmak üzere toplam 51 Anabilim Dalı ile Müzik Anasanat Dalı ve Sahne Sanatları Anasanat Dalı’nda lisansüstü eğitim-öğretim hizmeti verilmektedir.
Enstitüde 2022 tarihi itibariyle 112 tezli, 3 tezli II. öğretim, 17 tezsiz, 17 tezsiz II. öğretim ve 2 tezsiz uzaktan eğitim olmak üzere toplam 151 yüksek lisans programı ile 102 doktora ve 37 bütünleşik doktora programı olmak üzere toplam 139 doktora programı bulunmaktadır.