Doktora

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Belgesi, not döküm belgesi, yabancı uyruklu durum belgesi 02.03.2009 tarihi itibari ile Enstitümüz tarafından düzenlenecektir.
Bu doğrultuda söz konusu belgeleri talep eden öğrencilerimiz Belge Talep Formunu doldurarak Enstitümüz evrak birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (İlgili belgeler sadece şahsın kendisine veya noter onaylı vekaleti bulunan kişiye teslim edilebileceğinden bu şartlara uymayan kişilere kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.)

PASAPORT VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
1-Formu doldurarak çıktısını alınız.
2-Aldığınız çıktıyı Anabilim Dalı Başkanlığınıza onaylatınız.
3-Onaylı formu Enstitümüzde onaylatınız.
4-Enstitümüzde onaylatılan formu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ediniz.
5-Form ile ilgili işleminiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.