Özel Hukuk

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: ÖZEL HUKUK
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Özel Hukuk Anabilim Dalı altında, Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Roma Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ve Deniz Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk Bilim Dalları bulunmaktadır.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR
Tel: 5955133
Bilim Dalları Başkanlarının İletişim Bilgileri:
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Tuley Tiryaki
Tel: 5955246
e-posta: tuleyt@law.ankara.edu.tr

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri