İnsan Hakları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

İnsan hakları, siyasi açıdan yükselen bir değer olmasının yanında, Dünya’da ve Türkiye’de akademik alanda giderek popülerliği artan bir disiplin. Bu ilgiye paralel olarak, insan haklarına ilişkin lisansüstü programların sayısında da bir artış olduğu görülüyor.
Ankara Üniversitesi’nde insan haklarına ilgi konunun popülerleşmesinden önceye dayanıyor. Örneğin, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri’nde konuya ilişkin derslerin açılması 1950li yıllara kadar uzanıyor. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 18 Aralık 1978 yılında kurulan İnsan Hakları Merkezi’nin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiğini de hatırlatmak bu açıdan önemli.

Ne var ki, bu uzun tarihçeye rağmen Ankara Üniversitesi’nde insan hakları alanında lisansüstü bir programın açılmamış olması büyük bir eksiklik olarak nitelendirilebilir. Her ne kadar, Üniversite bünyesinde, farklı disiplinlerdeki lisansüstü programlarda insan haklarıyla ilgili çok sayıda ders yürütülmekteyse de, bağımsız bir insan hakları programının açılması günümüze kadar mümkün olmadı. 

Çok çeşitli nedenlere bağlı bu durumun son dönemdeki gerekçesi, yeni açılacak bir programın sosyal bilimlerin farklı alanlarında uzmanlıkların ortaklaşacağı bir şekilde yapılandırılmasının hedeflenmesiydi. Gerçekten de yukarıda anlatısını bulan akademik tecrübe, kurulacak yeni insan hakları programının herhangi bir disiplinin bir alt dalı olmasındansa, disiplinlerarası bir nitelik taşımasının insan haklarının genişleyen ve farklı disiplinleri kesen yapısına daha uygun olacağı kanısını güçlendirdi. Bu nedenle, Ankara Üniversitesi’nde mevcut anabilim dallarının birine bağlı bir bilim dalı olarak faaliyet göstermek yerine farklı disiplinlerin ortak akıl yürütmesini sağlayabilmek üzere bir İnsan Hakları Anabilim Dalı kuruldu. 2010 yılında ilk öğrencilerini alacak olan Yüksek Lisans Programı da bu yeni disiplinin, Anabilim dalının ilk meyvesi niteliğinde. 

Programın disiplinlerarası bir nitelik taşımasının ilk amacı şüphesiz farklı alanlarda uzmanlaşan akademisyenleri bir araya getirmek. Bu nedenle Anabilim Dalı’nın öğretim kadrosu; hukuk, siyaset bilimi, iletişim, tarih ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinde uzmanlaşmış akademisyenlerden oluşuyor. Ayrıca, Programın aşağıda ayrıntılarını bulabileceğiniz zengin ders programı dışında, bugüne kadar Üniversite’nin insan hakları ilgisine katkıda bulunmuş çok sayıda dersin oluşturduğu havuzdan da öğrencilerin ders seçmesi mümkün olacak. 

Bu yapının kaçınılmaz bir sonucu olarak, öğrenci profilinin de çok disiplinli olması düşünüldü. Yüksek lisans programına sosyal bilimlerin farklı disiplinlerinden öğrenci kabul edilebilecek. Programa kabul edilen öğrenciler formasyonlarına ve uzmanlaşmayı planladıkları konulara göre bazı dersleri ortak alacaklar, bazı dersleri ise uzmanlık alanlarına göre belirleyecekler. 
Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini bu Eylül ayında alacak. Programa 23-27 Ağustos tarihlerinde online başvuru yapılabilecek. 3 Eylül 2010 günü saat 10:00’da Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi’nde yapılacak mülakat sınavında başarılı sayılan adayların 20-24 Eylül tarihleri arasında kesin kayıt yaptırmaları gerekiyor. Başvuru ve kayıt koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (http://sosbilens.ankara.edu.tr ) öğrenilebilir.

Anabilim Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTIPARMAK 
Telefon:
e-mail: altipar@politics.ankara.edu.tr