Halkla İlişkiler ve Tanıtım

ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim dalı yüksek lisans ve doktora programları ile, akademik çalışma yapmak isteyen öğrencilere halkla ilişkiler, tanıtım, siyasal iletişim, reklam, retorik, imaj, medya, kadın çalışmaları gibi çeşitli konularda dersler sunmaktadır. Bu dersler aracılığıyla öğrencilere uzmanlaşmak istedikleri alana dair derinlemesine bir araştırma yürütme bilgisini kazandırmak hedeflenmektedir. Ders içerikleri ve öğretim üyelerine ait detaylı bilgilere http://ilef.ankara.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr.Melike AKTAŞ
e-mail : aktas@media.ankara.edu.tr 

Anabilim Dalı Koordinatörü
Araş.Gör.Dr. İnan ÖZDEMİR TAŞTAN
Telefon: (0 312) 319 77 14 / 207
e-mail: 

Anabilim Dalı Sekreteri
Süheyla DESTİCİ
e-mail: sdestici@hotmail.com
Telefon: (0 312) 319 77 14 / 288

Akademik Kadro

Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci/ANKARA
Tel:   (0 312) 319 77 14 / 288
Faks:   (0 312) 362 27 17