Gazetecilik

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: Gazetecilik
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Gazetecilik Anabilim Dalı, lisansüstü eğitimini geniş ve nitelikli akademik kadrosuyla, tezli yüksek lisans ve doktora programlarında sürdürmektedir. Bu programlar siyasal ve sosyal teorinin güncel sorunları ve konularını ihmal etmeksizin, öğrencilere genel olarak iletişim ve özelinde de gazetecilik alanlarında tez yapma olanağı sunmaktadır. Lisansüstü programlarındaki ders içerikleriyle öğrencilere tarihsel bir perspektif verilerek, hem kültürel çalışmalar yaklaşımından hareketle, hem de ekonomi politik yaklaşımdan hareketle günümüzün toplum, kültür ve medya sorunlarının anlaşılarak tartışılmasına ve özgün çalışmaların ortaya çıkarılmasına olanak sağlamaktadır. Programların katılımcıları, tamamladıkları tezler kadar derslerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla da Türkiye’de iletişim alanına önemli katkıda bulunmaktadırlar.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Adres: Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Cebeci/ANKARA
Tel: (0 312) 319 77 14
Faks: (0 312) 362 27 17
Bilim Dalları Başkanlarının
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. Nurcan TÖRENLİ
Tel: (0 312) 319 77 14
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Adile ŞAHİN
Tel: (0 312) 319 77 14 / iç hat 5255
Faks: (03 12) 362 27 17

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri