Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi

ANABİLİM DALI HAKKINDA

 

Anabilim Dalı Adı: Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi  Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2013-2014 Bahar yarıyılından itibaren öğrenci alımına başlanmak üzere “Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı” açılmaktadır.
Bu programın hayat geçirilmesi ile ülkemizin eğitim alanında eksikliği duyulan önemli konular ele alınacaktır. Bilindiği üzere fikri mülkiyet hakları gelişmiş toplumlarda büyük önem kazanan bir konu olup, disiplinlerarası bir nitelik taşımaktadır. Programın oluşturulma sürecine ve içeriğine bakıldığında, Ankara Üniversite’sinin öncü kimliğine yakışır bir şekilde, yenilikçi yaklaşımların benimsendiği görülecektir.
Söz konusu program ile üniversitemizin iktisat, hukuk, işletme, siyaset bilimi ve iletişim gibi farklı alan ve fakültelerde uzmanlığı olan hocalarımızın teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet hakları alanındaki bilgi birikimini bir araya getirerek önemli bir sinerji oluşturduklarını görmekteyiz. Bunun yanı sıra sadece öğretim üyelerinin değil, alanında uzman hukukçu, hakim ve mühendislerin de programa eğitici olarak katkı sağlaması planlanmaktadır. Ayrıca program, hukuk, işletme, iktisat, mühendislik gibi bölümlerden mezun ve bu alanla ilgilenen tüm katılımcılara da açık olacaktır.
Yurt içi ve dışındaki saygın eğitim kurumlarından aldıkları akademik eğitimlerini uygulamayla pekiştirerek geliştiren çok zengin bir akademik kadronun inter-disipliner bir yönelimle hazırladığı bu program ile lisansüstü öğrencilere çok boyutlu bir perspektif kazandırılması amaçlanmaktadır. Program katılımcıları fikri mülkiyet hakları teknoloji politikaları ve inovasyon yönetimi gibi birbiriyle kesişen temalar etrafında, ülkemizdeki fikri mülkiyet hukuku alanındaki gelişmeler, kamunun geliştirdiği Araştırma-Geliştirme politikaları ile özel sektörde inovasyon yönetimi konularında oluşan sorunlara ilişkin çok boyutlu bir bakış açısı kazanacaklardır. “Orta gelir tuzağından “ çıkmaya ve cari açığını kapamaya çalışan Türkiye’nin önündeki en önemli meselelerden bir tanesi daha yenilikçi bir ekonominin oluşmasında kilit rol oynayacak olan -teknoloji politikaları, fikri mülkiyet uzmanlığı ve inovasyon yönetimi alanında yetişmiş- eğitimli eleman eksiğidir. Bu yönüyle programın eğitim alanındaki açığımızı kapamaya yönelik önemli bir kamusal işlev gördüğü düşünülmektedir.
Programın hedeflerine bakıldığında:
1- Programda verilen derslerin %30’unun İngilizce olması ise programın uluslararası boyutunun güçlenmesi inovasyon temelli uluslararası literatürün yakından takip edilmesi açısından önemlidir. Programın bu yönüyle uluslararasılaşmaya elverişli bir yapı arz ettiği, Erasmus programlarına yüksek seviyeli katılımın amaçlandığı da vurgulanmalıdır.
2- Programdan mezun olan öğrencilerimizin, sahip oldukları multi-disipliner bakış açısıyla, teknoloji politikaları alanında çalışan kamu kuruluşlarında, patent vekilliği veya özel sektöre Ar-Ge yöneticisi olarak yeni iş imkanlarına kavuşmaları beklenmektedir.
3- Öğrencilerimizin söz konusu alanlarda, yerel ihtiyaç ve sorunları küresel yaklaşımlarla harmanlayan, özgün beceriler geliştirmesi programın temel hedeflerindendir.
4- Türkiye’nin uzman ihtiyacını karşılamaya yönelik ilk ve tek program olan bu programla fikri mülkiyet alanında bu açığın giderilmesi hedeflemektedir.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Arzu OĞUZ
e-posta:
Tel:
Yrd.Doç.Dr. Selin ÖZDEN MERHACI
e-posta: sozden@law.ankara.edu.tr
İlknur GÜL
e-posta: fisaum@ankara.edu.tr
Tel: 0312 595 50 00/2232
web: fisaum.ankara.edu.tr/fikrimulkiyet
Dersler Hakkında Açıklama Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin, toplam 42 kredilik dersi başarıyla tamamlaması ve kredisiz bir bitirme projesi yazmaları gerekmektedir. Tamamlanması gereken kredilerin 27’si zorunlu derslerden ve 15’i seçmeli derslerden olmak üzere, öğrencilere 9 zorunlu ve 5 seçmeli ders alma yükümlülüğü yüklenmiştir. Öğrencilerin ilk üç dönem en az 4 ders, son dönem ise en az 1 ders ile bitirme projesini tamamlamaları gerekmektedir. Hal böyleyken programın toplam 4 yarıyıl sürmesi planlanmaktadır.