Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı; 4 ayrı program uygulayan bilim dallarından oluşmaktadır:
Hititoloji Bilim Dalı:
Hititbilimi; İÖ.II.binde (ve I.binde de şehir krallıkları olarak) Anadolu’da ilk defa güçlü bir siyasi birlik kuran, çeşitli toplulukları kaynaştıran ve bunu yaklaşık bin yıl kadar sürdüren Hitit uygarlığının (tarih, edebiyat, sanat, mimarlık, hukuk, din ve kültür vs.) orijinal (çiviyazılı ve hiyeroglif) yazılı belgelerini (tabletler, mühürler, anıtlar, steller vb.) inceleyip; transkripsiyon, çeviri ve filolojik verilerinin değerlendirmelerini bilimsel normlarda araştırır, inceler ve çalışır.
Latin Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı:
Latin Dili ve Edebiyatı Lisansüstü Programları Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programından oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programı 6 (altı) zorunlu 4 (dört) seçmeli dersten oluşmaktadır. Latin Filolojisi (Düzyazı), Latin Filolojisi (Şiir), Latin Filolojisi (Düzyazı) adlı dersler zorunlu derslerdir. Derslerde Latin Edebiyatı’ndan çeşitli yazar ve şairlerin Latince metinleri Türkçe’ye çevrilir ve yorumlanır. Seçmeli dersler, Latince ve Latince Uygulama, ise Tarih, Arkeoloji, Felsefe gibi Latin Dili ve Edebiyatı’yla bağlantılı olan bölümlerden gelebilecek öğrenciler içindir. Latince dersinde Latince Dilbilgisi kuralları işlenirken, Latince Uygulama dersi Latince dersinde öğrenilen kuralların küçük metinler ya da alıştırmalar üzerinde pekiştirilmesine yardımcı olur. Doktora programı ise 6 (altı) zorunlu 2 (iki) seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezli yüksek lisans programına paralel olarak Latin Filolojisi (Düzyazı), Latin Filolojisi (Şiir), Latin Filolojisi (Düzyazı) adlı dersler zorunlu dersleri görülmektedir. Derslerde yine Latin Edebiyatı’ndan çeşitli yazar ve şairlerin Latince metinleri çevrilip yorumlanır; daha sonra bu metinler Klasik dönemdeki edebiyat geleneği çerçevesinde değerlendirilir. Latince seçmeli dersi ise Tarih, Arkeoloji, Felsefe gibi Latin Dili ve Edebiyatı’yla bağlantısı olan bölümlerden gelebilecek öğrenciler içindir. Bu derste, Yüksek Lisans aşamasında verilen Latince dilbilgisi kuralları, Latince syntaks bilgileriyle pekiştirilir. Latin Dili ve Edebiyatı Lisansüstü öğrencileri, hem mezun olabilmek için aranan 21 kredi ve 1 seminer şartını sağlamak adına hem de kendilerini geliştirmek istedikleri alan uyarınca diğer bölümlerden seçmeli ders alabilirler.
Sumeroloji Bilim Dalı:
Sumeroloji Bilim Dalı; Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı içerisinde yer alan bir filoloji branşıdır. Bu Anabilim Dalı’nda M.Ö. ±3300-0 yılları arasında Anadolu ve Mezopotamya’da yaşamış olan halkların dilleri ve kültürleri hakkında araştırmalar yapılırken, öğrenciler çivi yazısının icadı, hangi evrelerden geçtiği, bu esnada ne gibi değişikliklere uğradığı, hangi halklar tarafından kullanıldığı gibi hususlarda bilgilendirilmektedir. Samî bir dil olan Akadca’nın Babil ve Asur lehçeleri ile bunun yanında Sumerce ve Urartuca üzerinde araştırmalar ve eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Bunlardan, özellikle Anadolu’nun yazı ile tanıştığı, Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda kullanılmış olan Eski Asur çivi yazısı ve lehçesi hakkında, orijinal belgeler de kullanılarak detaylı araştırmalar yapılmaktadır.
Yunan Dili ve Edebiyatı:
Lisansüstü programımızın amacı destan, tarih, retorik, felsefe, tragedya ve komedya gibi edebi türlerde Eski Yunan’da verilen önemli yapıtlarından çevirilerle hem öğrencinin metin çözümleme yetisini geliştirmek hem de belirleyeceği tez konusu için ön hazırlık yapmasına olanak tanımaktır. Aynı zamanda metinler üzerinden Eski Yunan toplumunun sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal yapısı hakkında öğrenciyi ikinci el kaynaklardan da yararlanarak araştırma yapmaya sevk etmek ve bütünlüklü bir uzmanlık çalışmasının nasıl yapılacağına dair öğrenciye donanım kazandırmak amaçlanmaktadır. Yüksek lisans programımızda “Metin İncelemesi I/II, Filolojiye Giriş I/II, Düz Yazı I/II, Şiir I/II” derslerimiz bulunmaktadır. Doktora programımızda ise “İleri Filoloji araştırmaları I/II, İleri Düz Yazı İncelemesi I/II, İleri Şiir İncelemesi I/II” derslerimiz bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı:
Prof.Dr. İrfan ALBAYRAK
Tel : (0312) 310 32 80 / 1174
Fakülte Faks: (0312) 310 5713
e-mail : ialbayrak@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri:
Nermin ŞİMŞEK
Dahili: 1194
Email: simsekn@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı iletişim bilgileri:
Tel : (312) 310 32 80/1038-1185
Faks : DTCF (312) 310 57 13
Adres : T.C. Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Atatürk Bulvarı No: 45
TR 06100 Sıhhiye / Ankara

Akademik Kadro

Araştırma Görevlileri