ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Özel Hukuk
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:

Özel Hukuk Yüksek Lisans
Programın Amacı: Hukuk biliminin temel kavramlarını bilen, insanlık değerlerine ve insan haklarına saygılı, hukuk normlarını geliştirebilecek yeterlilikte bilim adamları yetiştirmek; çağın getirdiği değişiklikler doğrultusunda hukuki problemleri çözebilecek, uluslararası hukuk bilgisine sahip, bilimsel tarafsız bakışı özümsemiş, bağımsız fikir üretebilen, etik değerleri benimsemiş, bilimsel bakış açısı ile ülkenin hukuksal ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda bilim adamları yetiştirmek. Öğrenciye belirli bir alanda bağımsız olarak bilimsel çalışma yapmayı öğretmek. Bilimsel çalışma metotları çerçevesinde eser hazırlama usullerini kazandırmak, sonuçta başarılı olan öğrencinin bir sonraki akademik programa geçişini hazırlamak. Nihayet başarılı olan çalışmaların yayımlanmak suretiyle bilim dünyasına kazandırılmasıdır.
Temel Bilgiler: Programdan mezun olan öğrenci, Özel Hukuk alanı içindeki Medeni Hukuk, Ticaret Hukuku ve diğer bilim dallarında karşılaştırmalı hukuk nosyonuna sahip olarak bilgi üretebilme yeteneği kazanır; insan haklarına saygılı ve bu değerleri yayma bilinç ve becerisine sahip, topluma duyarlı hukukçu olur; hukukun hayatın her alanında gereksinim duyulan bir bilim dalı olduğunun farkında olur; bilimsel etik değerleri bilir ve yayar; üniversitelerde ve araştırma kurumlarında bilim adamı olarak hizmet edebilme yeterliği ve değişik çalışma alanlarında teoriyi de bilen hukuk uygulayıcısı niteliği kazanır.

Özel Hukuk Doktora
Yükseklisanstan sonra belirli bir yabancı dil ve giriş sınavıyla başlanılan özel hukuk doktora programı 1 yıl ders, yeterlilik ve sonuncusu tez aşaması olmak üzere üçlü bir yapıya sahiptir.
Programın Amacı: Yükseklisans programından mezun olan bir öğrencinin bir üst akademik derece olan doktora programında daha derinlemesine ve spesifik bir konuda ayrıntılı inceleme yapmasını sağlamak, böylece bilimsel unvanın son derecesi olan doktor unvanına sahip olarak mezuniyetini gerçekleştirmek. Adayın bilimsel erkini ispat edecek ortamı hazırlamak.
Hukuk biliminin temel kavramlarını bilen, insanlık değerlerine ve insan haklarına saygılı, hukuk normlarını geliştirebilecek yeterlilikte bilim adamları yetiştirmek; çağın getirdiği değişiklikler doğrultusunda hukuki problemleri çözebilecek, uluslararası hukuk bilgisine sahip, bilimsel tarafsız bakışı özümsemiş, bağımsız fikir üretebilen, etik değerleri benimsemiş, bilimsel bakış açısı ile ülkenin hukuksal ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımda bilim adamları yetiştirmek.

Anabilim Dalı Başkanı:
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nadi GÜNAL
Tel:

Anabilim Dalı Sekreteri:
Tuley Tiryaki
Tel: 5955246
e-posta: tuleyt@law.ankara.edu.tr

Akademik Kadro