ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:İnsan Hakları
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: 

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı tüm dünyada risk altında bulunan insan haklarının ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde ele alma, koruma mekanizmalarını irdeleme amacı taşır.  İnsan hakları alanı disiplinler arası bir alandır. Hukuk ve beşeri bilimlerin kesişiminde yer alan bu alan felsefi, tarihsel ve kültürel bağlamları bünyesinde barındırır. Bu yüzden çok yönlü bir çalışma imkanı sunar.
Hem ulusal hem de uluslararası alanda pek çok farklı insan haklarını koruma aracı geliştirilmiştir ancak bunlardan bazıları diğerlerine göre daha etkilidir. Bu bağlamda Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki koruma düzeni programın ana inceleme alanlarından biridir. Elbette İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve ikiz  sözleşmeler(Birleşmiş Milletler Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi) ve çağdaş uluslararası sistemlerdeki çeşitli bölgesel  insan hakları belgeleri de programın inceleme alanına dahildir.
Program aynı zamanda belli başlı hakların tanım ve kapsamı ile idari pratiklerce gözetilmesi konusundaki belirsizliklere ve anlaşmazlıklara da ışık tutmayı amaçlar. Başlıca ele alınan konular şunlardır: insan hakları kurum ve kuruluşları, ulusal ve uluslararası insan hakları koruma belgeleri ve bu belgelerde işlenen hak ve özgürlükler, insan hakları mekanizmaları ile ulusal egemenlik ilişkisi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası şirketlerin insan haklarına etkileri, insan haklarının kültürel göreliliği, insan hakları ulusal güvenlik ilişkisi.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman SAYGILI
Tel: (0312)
e-mail: saygili@law.ankara.edu.tr