ANABİLİM DALI HAKKINDA
Anabilim Dalı Adı:
Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:
Avrupa Birliği katılım sürecinde önemli fasıllardan birisi olan Fikri Mülkiyet Hukuku FasIlı altında belirlenen kapasite artışının sağlanması, ülkemizin fikri mülkiyet alanında taraf olduğu çok sayıda uluslararası anlaşmanın etkin uygulanması ve en önemlisi ülkemizin temel insan haklarından biri olan fikri mülkiyet haklarını etkin şekilde koruyabilen ülkeler arasında yer alabilmesi için gerekli eğitim altyapısına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı, fikri mülkiyet hukuku alanında bilginin üretilmesinin sürekliliğini sağlamak, yüksek lisans ve doktora programları ile geleceğin akademisyenleri yetiştirmek ve böylece bu alandaki uzman açığını kapatmak amacıyla oluşturulmuştur. 
Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Anabilim Dalı altında iki grup yüksek lisans programı yürütülmektedir: 
Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı, Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi tezsiz yüksek lisans programı, çalışan adayların eğitime en etkin katılacağı şekilde planlanmıştır. Programda alanla ilgili temel hukuk bilgisinin yanı sıra fikri mülkiyet hakları konusunda sosyal bilimlerin diğer alanlarına ilişkin çeşitli dersler de bulunmaktadır. Programın amacı, fikri mülkiyet konusunda öğrencilere hukuki temel bilgilerin sağlanmasının yanı sıra disiplinlerarası bu alanda uzman açığını gidermek ve lisans mezunlarının istihdam olanağını arttırmaktır. 
Fikri Mülkiyet Hukuku (İngilizce) Tezli/Tezsiz/Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programları ise Birleşmiş Milletlerin 17 ihtisas kuruluşundan birisi olan Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ile Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)  işbirliğinde ülkemizin ve çevre ülkelerin fikri mülkiyet alanındaki ihtisaslaşmasına katkıda bulunmak üzere bu program açılmıştır. Müfredat kapsamında derslerin bir kısmının uzaktan eğitim yoluyla WIPO eğiticileri tarafından okutulabilmesi ve ülkemizin yanı sıra WIPO ve TÜRKPATENT tarafından burs verilen yabancı öğrencilerin katılımına imkân verilebilmesi bakımından derslerin tamamen İngilizce verilmesi suretiyle programın uluslararası nitelik kazanması öngörülmüştür.

Anabilim Dalı Başkanı: 
Prof. Dr. Arzu OĞUZ
e-posta: aoguz@law.ankara.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ
İlknur GÜL
e-posta: fisaum@ankara.edu.tr
Tel: (0312) 595 50 00/2232