Ders Seminer Seçme

Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders/seminer/uzmanlık alan dersi seçme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için aşağıda sıralanan işlemleri yapmaları gerekmektedir.

1- Öğrenciler, Enstitümüz Akademik Takviminde ilan edilen tarihler arasında Enstitümüzün internet sayfasının “Harç ve II. Öğretim Ücretleri” bölümünde ilan edilen harç miktarlarını, ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri ise ilgili dönemde alacakları kredi miktarı kadarki ikinci öğretim ücretlerini ilgili banka şubesine yatırırlar. 

2- Öğrenciler, harcın ödendiğine ilişkin banka dekontlarını, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına, ders seçme ve/veya kayıt yenileme formlarının arkasına ekleyerek Enstitümüze göndermek üzere verirler. Bir nüshasının da kendilerinde bulundurulması zorunludur.

3- Ders ve tez aşamasındaki öğrenciler, kayıt yenileme işleminden sonra ders veya uzmanlık alan dersi seçim işlemini de yerine getirmek ile yükümlüdürler.

Harç veya ikinci öğretim ücretini ilgili Banka şubesine yatırdıktan sonra elektronik ortamda kayıt yenileme ve ders/seminer/uzmanlık alan dersi seçme işlemlerinin gerçekleştirilmesinde izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

1) Sistem, öğrencinin kayıt yenileme ücretini banka hesabına ödenmesini izleyen en geç 1 (bir) gün sonra aktif duruma geçer.
2) Öğrenci / Danışman sisteme şifreli giriş sonrası Ders Kaydı / Ders Kaydı Onay butonu tıklatılır, sonrasında ders tercihi yapılacak birim (Anabilim Dalı) seçilir.
3) Birim seçim sonrası, açılan derslerden alınmak istenen ders/dersler karşısında bulunan kutu işaretlenir ve sayfa sonunda yer alan KAYDET butonu tıklanır.
4) Kayıt yenileme için ön çalışma yapan öğrencinin, Kayıt yenileme işlemini (Ders Kaydı Onay butonundan) Kesinleştirme işlemi, Danışmanı / Anabilim Dalı Başkanı ile birlikte yapılır.
5) RAPOR-ÇIKTI alma işlemi mutlaka Danışman veya Anabilim Dalı Başkanı onayından sonra gerçekleştirilir.Danışman onayı yapılmayan girdiler, sistem tarafından tanımlanmamaktadır.
6) Danışman ataması yapılmamış öğrencilerin ön çalışma ile ders seçimlerini tamamladıktan sonra ki Kayıt yenileme (Ders Kaydı Onay Bekleyenler) işlemleri, Anabilim Dalı Başkanı veya Anabilim Dalı Başkanının yetkilendirdiği öğretim elemanı tarafından  gerçekleştirilir.
7) Anabilim Dalı Başkanı, lisansüstü öğrencilerin imzalanmış formlarını ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilen öğrencilerin yatırdığı harç dekontlarını bir üst yazı ile birlikte Enstitüye ulaştırır.
8) İlgili yarıyılda seçilecek seminerler ise aşağıda sunulan linkten alınacak “Seminer Seçme Formu” ile ilgili Anabilim Dalında ilgili yarıyılda açılan seminerlerden seçildikten ve seminer seçme formuna kaydedildikten sonra Ders Danışmanına veya Tez Danışmanına veya ilgili Anabilim Dalı Başkanına imzalattırılarak Enstitümüz öğrenci işleri personeline teslim edilir. (Seminerler ilgili Anabilim Dalında ilan edilecektir)
9) Tez aşamasındaki lisansüstü öğrenciler seçecekleri “Uzmanlık Alan Dersleri”ni ise yine OİBS’den, danışman öğretim üyesinin verdiği uzmanlık alan dersi karşısında bulunan kutu işaretlenir ve sayfa sonunda yer alan KAYDET butonu tıklanır ve diğer işlemler ders seçmedeki aynı sıra ile yapılır.
10) Kayıt yenileme ile ilgili sorunları telefon veya elektronik yazışma ile çözülemeyen öğrenciler, kayıt yenileme dönemi içinde Enstitü öğrenci işlerine başvurur.

Özel Öğrenciler;
Özel öğrenciler, derslerini ÖİBS’den seçmeyeceklerdir. Enstitüden alacakları “Ders Seçme Formu”na işleyerek ve ilgili Anabilim Dalı başkanı veya Anabilim Dalı Başkanının yetkilendirdiği bir öğretim elemanı tarafından imzalanarak Enstitümüze teslim edilecektir.

Tez Aşamasındaki Öğrenciler;
OİBS üzerinden kayıt yenileme işlemlerinde hem bilgilendirme hem de onaylama işlemlerinde bir takım sorunların yaşandığı gözlendiğinden izlenecek adımlar aşağıda belirtilmiştir.

A)    Uzmanlık Alan Dersi Alacak Öğrenciler
1- Öğrencinin Enstitü Öğrenci İşleri biriminden kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapması gerekmektedir.
2- Kendi Anabilim Dalını seçen öğrenci, danışmanın açmış olduğu uzmanlık alan dersinin kenarındaki kutucuğu işaretleyip, kaydet butonuna basar.
3- Öğrenci Anabilim Dalına gider, danışman/Anabilim Dalı Başkanı tarafından kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra rapor butonundan çıktı alınır, gerekli imzalar atıldıktan sonra da toplu olarak bir üst yazı ile Enstitüye gönderilir.

B)    Uzmanlık Alan Dersi Almayacak, Ancak Sadece Kayıt Yenileme Yapacak Öğrenciler
Öğrenci danışmanına gider, ders işaretlenmeden, kesinleştirme işlemi yapılır. Çıktı imzalanır ve toplu olarak öğrencilerin yatırdığı dekontlarla birlikte bir üst yazı ile Enstitüye gönderilir. Sistemin yeni olması nedeni ile yaşanan sorunlar karşısında gösterdiğiniz duyarlılık ve yardımlarınız için teşekkür ederiz.
11) Sistemle ilgili karşılaştığınız sorunlarda, bsosbil@ankara.edu.tr  elektronik posta adresine yazışarak bilgi alınabilir.
12) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dışında farklı kurumlardan yapılacak ders tercihlerinde Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararı ile Anabilim Dalı Başkanlığı doğrudan Enstitüye yazılı olarak başvurur.

Önemli Not: Enstitümüz öğrencisi olup, öğrenci şifresi almayanların kayıt yenileme işlemi sırasında şifrelerinin almak üzere e-mail adreslerinin yazılı olduğu dilekçelerini evrak birimine bırakmaları gerekmektedir.