İdari Birimler ve Personel İletişim Bilgileri

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres    : Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi  Ord.Prof.Dr. Şevket Aziz KANSU Binası B Blok Kat: 6  Beşevler/ANKARA

Web      : http://sosbilens.ankara.edu.tr

E-mail    : bsosbil@ankara.edu.tr

Santral:   (0312) 214 13 50
Faks: (0312) 600 01 13

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİRİMİ

Görkem KILIÇARSLANÖğrenci İşleri Şefi6438
(1.GRUP)
Fatih ÖZTÜRK
Fatma Karataş

Program Kontenjanları
İlk Defa Açılacak Programlar
Anabilim Dalı Dağıtım Yazıları
Rektörlük Yazışmaları
Bilgi Edinme Yazıları
Hukuk-Mahkeme Yazıları
Diğer Dilekçeler
Özel Öğrencilik
Kendi Hesabına Yabancı Uyruklu öğrenci Başvuru-Kayıt
Burslu Yabancı Öğrenci Kayıt ve Yazışmaları
Harç ile İlgili Tüm İşlemler
Ders Saydırmalar
Dışarıdan Ders Almalar-Vermeler
Ders Notu Girişi ve Takibi
Kayıt Yenileme Dilekçeleri
Ekle/Bıraklar
Ders Kayıt Onayı
Seminer İşlemleri
Kayıt Silme İşlemleri
YÖKSİS Verilerinin Sisteme İşleme
Af ile İlgili İşlemler
1. Grup
6436
6435

(2. GRUP)
Figen Şengül
Başak Kılıç

Tez Önerileri Alma
İlk Tezi Teslim Alma
Düzeltilmiş Tez Teslimi
Son Tez Teslimi
Tez Jürileri Oluşturulması-Değişiklikleri
Tez İzleme Komitesi Oluşturma-Değiştirme
Kayıt Silme İşlemleri
YÖKSİS Verilerinin Sisteme İşleme
Af ile İlgili İşlemler
2. Grup
6444
6442


(3.GRUP)
Habibe GÜNDOĞDU
Esra DEĞER
Tez/Proje Danışman Atama-Değişikliği
Tez Konusu-Tez Adı Değişiklikleri
Tez İzleme Komitesi Raporları
Farabi/Erasmus/Bologna/Mevlana Yazıları
Araştırma İçin Verilen Yazılar
Bilimsel Hazırlık
Kayıt Silme İşlemleri
YÖKSİS Verilerinin Sisteme İşleme
Af ile İlgili İşlemler

3. Grup
6445
6443
(4.GRUP)
Ergün Demirel
Banu Tuncer
Kayıt Dondurma-Açtırmalar
Yatay Geçişler
Kendi İsteği ile Kayıt Silme
Askerlik Belgeleri
İlişik Kesme-Çıkış İşlemleri
CD Yükleme ve Gönderme
Kütüphanelere Tez Yollama
Diplomalar
Yeterlik
Kayıt Silme İşlemleri
YÖKSİS Verilerinin Sisteme İşleme
Af ile İlgili İşlemler
4. Grup
6439
6440
Ortak İşlemler
Öğrenci Belgesi
Not Döküm Belgesi (Transkript)
İlgili Makam Yazıları
5. Grup

(Arşiv)
Ali Şenol AKBAL
Arşiv
Öğrenci Kimlik Kartı ve Bandrol Dağıtımı
6. Grup
6426


DİĞER BİRİMLER

PERSONELBİRİMİDAHİLİ
Sevda ÇAMKERTENYazı İşleri Şefi6447
Hüseyin AYKAN
Sevilay TİRYAKİ
Yazı İşleri6446
6448
Figen KILIÇ Personel ve İdari Mali İşler Şefi6431
Tahsin ATAÇ
Fırat ZOR
Gülgen ORAL
İdari ve Mali İşler6428
6427
6429
Mustafa KAĞIZMANLI
Esra TUNALIOĞLU

Personel İşleri6432
6430
Mehmet ATAKBilgi İşlem Birimi Sorumlusu6423
Selime ÜNSALANBilgi İşlem
BEYAS İşlemleri
6424
Mustafa YÖNDEN
Tacettin ÇELİK
Evrak Kayıt6450
6451
Ali Şenol AKBALTaşınır Kayıt ve Arşiv
Kimlik Kartı ve Bandrol Dağıtımı
6426
Safiye ERKÜTÜKSekreterya6410
Ziya BARETENŞoför