Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı (Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 2)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı yayımlanmıştır (Yıl: 2019 Cilt: 10 Sayı: 2 ) (ISSN: 2148-3434)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün süreli yayını olan Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanı ile alanlar ve/veya disiplinler arası bilimsel çalışmalara odaklanan ve yılda iki kez on-line olarak yayımlanan akademik bir dergidir. Bunun yanısıra, Dergi, uluslararası nitelikte hakemli bir dergi olma özelliklerine de sahiptir. Dergide, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış çalışmalar kabul edilmektedir. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergi’de yayımlanması için gönderilen çalışmalar, Dergi’nin kapsamında yer alan disiplinlere ilişkin gelişmeleri ve sorunları derinlemesine irdeleyen ve tartışan, bilimsel alanyazını nesnel bakış açısıyla sunan, bilimsel yöntemlere dayanarak gelişmelere ve sorunlara ölçümlenebilir ve uygulanabilir öneriler geliştiren, alana doğrudan katkı ve özgün değer sağlayan nitelikte olmalıdır. Dergi’ye gönderilen çalışmaların yazarlarının, akademik bir unvana sahip olması veya doktora öğrencisi olması gerekmektedir.Dergi’nin amaç ve kapsamı ile ilişkilendirilmemiş çalışmalar yayın değerlendirme sürecine dahil edilmemektedir.

 

Dergiye http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/index adresinden ulaşılabilmektedir.

 

İletişim: sobild@ankara.edu.tr