Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı (Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 2)

 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yeni sayısı yayınlanmıştır (Yıl: 2016 Cilt: 7 Sayı: 2) (ISSN: 2148-3434).

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemli Online Akademik bir dergidir.Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal bilimler alanının farklı disiplinlerinde üretilen çalışmaları ve araştırmaları yayınlayarak, Türkiye’de bu alandaki birikime katkıda bulunmaya yöneliktir. Dergi, özgün araştırma ve tartışma makalelerine, akademisyenlerin olduğu kadar Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin nitelikli çalışmalarına da açıktır.

Dergiye http://dergiler.ankara.edu.tr/detail.php?id=49 adresinden ulaşılabilmektedir.
Yayınlanması istenilen çalışmalar, Ankara Üniversitesi Açık Dergi Sistemi üzerinden, http://editor.ankara.edu.tr/index.php/Sosyal_Bilimler/user/register adresinden gönderilebilmektedir.

Bilgilerinize saygı ile sunulur.
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
İletişim için: sbedergisi@ankara.edu.tr