Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yeni Sayısı (Yıl: 2020 Cilt: 11 Sayı: 2)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yeni sayısı yayımlanmıştır (Yıl: 2020 Cilt: 11 Sayı: 2 ) (ISSN: 2148-3434)

 

 

Dergiye http://sobild.ankara.edu.tr/index.php/sobild/index adresinden ulaşılabilmektedir.

 

İletişim: sobild@ankara.edu.tr