Uluslararası İlişkiler

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programlarında Uluslararası İlişkiler Teorisi, Siyaset Tarihi, Uluslararası Hukuk ve Türk Dış Politikası merkezli dersler Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü hocaları tarafından verilmektedir. Bölüm kadrosunda halen toplam 8 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, doktora unvanını almış 4 araştırma görevlisi ile lisansüstü çalışmalarını sürdüren 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Funda KESKİN ATA
Telefon: (0 312)
e-mail: 

Anabilim Dalı Koordinatörü 
Yrd. Doç. Dr. Özlem KAYGUSUZ
Telefon: (0 312) 595 13 65
e-mail: kaygusuzozlem@yahoo.com

Anabilim Dalı Sekreteri 
Nurgül GÜLDÜ
Telefon: (0 312) 595 12 63
e-mail: Nurgul.Guldu@politics.ankara.edu.tr 

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci/ANKARA
Tel:   (0 312) 595 12 63
Faks:   (0 312) 319 77 36