Türk Dili ve Edebiyatı

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim dalı, “Türk Dili” ve “Türk Edebiyatı” temel olmak üzere, uzmanlık ve çalışma alanlarına göre dört bilim dalından oluşmaktadır. Bunlar:

  1. Eski Türk Dili: Türkçenin tarihi dönemleri, gelişimi ve lehçeleri.
  2. Yeni Türk Dili: Tarihi ve çağdaş Türkiye Türkçesinin gelişim evreleri, yazı geleneği, ses yapısı, biçim bilimi, söz dizimi, söz varlığı ve ağızları.
  3. Eski Türk Edebiyatı: Türk Edebiyatının ilk dönemlerinden Yeni Türk Edebiyatının oluşumuna kadar geçen uzun sürede kaydedilmiş aşamalar ve bunların diğer edebiyatlarla karşılaştırılması. Türk Halk edebiyatı “Sözlü Edebiyat” ve “Popüler Edebiyat” genel başlıkları altında halk şiiri, halk anlatılarının günümüz yöntem ve kuramları doğrultusunda incelenmesi.
  4. Yeni Türk Edebiyatı: XIX. Yüzyıldan günümüze kadar Türk Edebiyatının gelişimi, özellikleri ve diğer edebiyatlarla ilişkileri.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Aysu ATA 
Telefon: 0 312 310 32 80 / 1286
e-mail: ayata@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Hüseyin GÜRBÜZ
Telefon: 0 312 310 32 80 / 1292   Cep: 0 544 831 37 31
e-mail: hsyngurbuz@hotmail.com

Anabilim Dalı Sekreteri
Anabilim dalı sekreteri bulunmamaktadır.
Telefon: 0 312 310 32 80 / 1296

Akademik Kadro

Araştırma Görevlileri 

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 06100 Sıhhiye/ANKARA
Tel:   0312 310 32 80 / 1296
Faks:   0 312 310 57 13
Web Sitesi:   http://www.dtcf.ankara.edu.tr/turkdili.html