Temel İslam Bilimleri

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Kamil ÇAKIN
Telefon: (0 312) 212 68 00
e-mail: 

Anabilim Dalı Sekreteri

Özge YURDAKUL
Telefon: (0 312) 212 68 00 / 1304

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler/ANKARA
Tel:   (0 312) 212 68 00
Faks:   (0 312) 213 00 03