Sosyal Çevre Bilimleri

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1994-1995 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren güz ve bahar dönemlerinde yüksek lisans ve doktora öğrenci alımı devam etmektedir. Programın amacı; çevre konusunun sosyal, biyolojik, fiziksel, kültürel ve politik boyutunu bir bütün olarak ele almak ve Çevrebilime bütüncül bir yaklaşım modeliyle yaklaşmaktır. Bu amaçla, lisansüstü eğitim programında çevre ve ekoloji konusu disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Serdar Hakan ÖZTANER
Telefon: (0 312) 310 32 80

 

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri
e-mail: sosyalcevrebilimleri@gmail.com

Araştırma Görevlileri