Sosyal Çevre Bilimleri

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak 1994-1995 eğitim-öğretim yılında kurulmuştur. 1994-1995 eğitim-öğretim yılından itibaren güz ve bahar dönemlerinde yüksek lisans ve doktora öğrenci alımı devam etmektedir. Programın amacı; çevre konusunun sosyal, biyolojik, fiziksel, kültürel ve politik boyutunu bir bütün olarak ele almak ve Çevrebilime bütüncül bir yaklaşım modeliyle yaklaşmaktır. Bu amaçla, lisansüstü eğitim programında çevre ve ekoloji konusu disiplinlerarası yaklaşımla ele alınmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU
Telefon: (0 312) 310 32 80

Anabilim Dalı İletişim Bilgileri
Ankara Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Şevket Aziz Kansu Binası 6. Kat Araştırma Görevlileri Odası Konya Yolu üzeri 06100 Beşevler/ANKARA
Telefon: (0 312) 215 90 01 / 3542
e-mail: 
sosyalcevrebilimleri@gmail.com

Araştırma Görevlileri