Sanat Tarihi

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Sanat Tarihi eğitimi ve öğretiminde, mimari, heykel, resim ve el sanatları ile oluşan plastik sanat dallarının doğuşu ve geçmiş aşamalarını tanıyıp, günümüzdeki gelişimlerini izleyebilen; Bizans, İslam, Avrupa ve Türk sanatlarının başlıca dönemleri ile temel özelliklerini bilen ve diğer kültür çevreleriyle ilişkilerini, etki alış verişlerini kavrayıp irdeleyebilen; sanat tarihinde henüz bilinmeyenleri araştırma, inceleme, belgeleme, değerlendirme, yorumlama, sunma beceri ve yöntemlerini kazanmış Sanat Tarihçiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ziya Kenan BİLİCİ

Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Serkan SUNAY
Tel: (0 312) 310 32 80 / 1079
e-mail: serkansunay@yahoo.com 
Bilim Dalları Başkanlarının İletişim Bilgileri:
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel: (0 312) 310 32 80 / 1089
e-mail: sanattarihidtcf@gmail.com
http://www.dtcf.ankara.edu.tr/sanattarihi.html

Akademik Personel
Araştırma Görevlileri