Maliye (Kamu Ekonomisi)

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Maliye (Kamu Ekonomisi) Anabilim Dalı, tezli yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Genel olarak yüksek lisans programına her yıl ortalama 20, doktora programına ise ortalama 8-10 öğrenci kabul edilmektedir. Anabilim dalında tam zamanlı olarak ders veren 6, yarı zamanlı ders veren 3 öğretim üyesi bulunmaktadır. Yüksek lisans ve doktora programlarına yönelik dönem başına ortalama 6 ders açılmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Çiğdem Berna KOCAMAN
Telefon:
e-mail: 

Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Meltem KAYIRAN
Telefon: (0 312) 595 13 98
e-mail: 
kayiran@politics.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri
Arzu KÜLEN
Telefon: (0 312) 595 14 94
e-mail: kulen@ankara.edu.tr 

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü Cemal Gürsel Caddesi 06590 Cebeci/ANKARA
Tel:   (0 312) 595 12 75