Kadın Çalışmaları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Kadın çalışmaları, Türkiye’de ve dünyada, akademik disiplinlerin giderek hızı artan değişime ve yenileşme süreci içinde ortaya çıkan ve akademik dünyaya yeni bakış açıları taşıyan disiplinlerarası alanlardan biridir. Bu alan bir yanıyla tarih, sosyoloji, hukuk, tıp, siyaset bilimi, iletişim vb. konuları kapsamakta, bir yanıyla da bunlara ilişkin bilgiyi yeniden yoğurarak bilinçlendirmeye çalışmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Güzin EVLİYAOĞLU YAMANER
Telefon: (0 312)
e-mail: yamaner@ankara.edu.tr

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Universitesi
Tel:   (0 312)
Eposta:   kadincalismalari@gmail.com
Web Sitesi:   http://kasaum.ankara.edu.tr/bolum.php?bodb=929&alt=1