İslam Tarihi ve Sanatları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: İslam Tarihi ve Sanatları
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, İslam Dini tarihinde yaklaşık 1450 yıllık tarih boyunca meydana gelen belli başlı siyasi, sosyal, kültürel, edebi ve sanatsal olayları inceler. Bu amaçları gerçekleştirmek için İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Türk Din Musikisi bilim dalları halinde düzenlenmiştir. Bu bilim dalları sayesinde İslam Tarihinin temel konuları incelendikten sonra Türk Tarihi ve Medeniyeti etrafında meydana gelen olaylar ve faaliyetler ele alınır. Öğrenciler bu sayede tarihsel ve kronolojik bakış açısı kazandıkları gibi, arşiv belgelerini okuma ve mimari eserleri tanıma becerisi, şiir, musiki ve edebiyat zevki elde ederler. Anabilim dalımızın İslam Tarihi Bilim Dalında: 7 profesör, 1 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi, Türk İslam Edebiyatı Bilim Dalında: 2 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi, Türk İslam Sanatları Bilim Dalında 2 profesör, 1 araştırma görevlisi, Türk Din Musikisi Bilim Dalında ise 1 doçent ve 1 öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Beşevler/ANKARA
Tel: 0 312 212 68 00
Fax: 0 312 212 37 62

Bilim Dalları Başkanlarının İletişim Bilgileri: İslam Tarihi: 212 68 00/1308
Türk İslam Edebiyatı: 212 68 00/1226
Türk İslam Sanatları: 212 68 00/1246
Türk Din Musikisi: 212 68 00/1278
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Tel: (312) 212 68 00
e-posta: yurdakul_1396@hotmail.com

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri