Felsefe ve Din Bilimleri

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, insanlık tarihinde ortaya çıkan farklı düşünceler, bu düşüncelerin birey ve toplumda meydana getirdiği değişmeler ile günümüz insanın duygu ve düşüncelerinden hareketle nasıl olacağına yönelik tartışmaları araştırma alanı olarak seçmiştir. İlerlemenin, gelişmenin ve bir medeniyet ortaya çıkarmanın ancak yeni bir düşünce şekli, yani yeni bir ufukla olabileceğine inanan bu bölüm, tarihin düşünce mirasını incelemekte; fakat aynı zamanda günümüz toplumlarındaki düşünce hareketlerini de araştırma alanına almaktadır. Bölüm, bu ihtiyaçları karşılamak üzere 8 Bilim Dalından oluşturulmuştur. Bunlar, İslam Felsefesi, Felsefe Tarihi, Din Felsefesi, Mantık, Dinler Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Din Eğitimi Bilim Dallarından oluşmakta olup 42 öğretim üye ve yardımcısına sahiptir.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:

 

ANABİLİM DALI BAŞKANI
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 06500, Beşevler, Ankara
Tel: (312) 2126800
e-posta: koz@divinity.ankara.edu.tr
Bilim Dalları Başkanlarının
İletişim Bilgileri:
FELSEFE TARİHİ
Başkan: Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi
Tel: (312) 2126800/1307
e-posta: korlaelci@ankara.edu.tr
İSLAM FELSEFESİ
Başkan: Doç. Dr. Müfit Selim Saruhan
Tel: (312) 2126800/1362
e-posta saruhan@ankara.edu.tr
DİN FELSEFESİ
Başkan: Prof. Dr. Recep KILIÇ
Tel: (312) 2126800/1248
e-posta: kilic@divinity.ankara.edu.tr
MANTIK
Başkan: Prof. Dr. İsmail KÖZ
Tel: (312) 2126800/1383
e-posta: koz@divinity.ankara.edu.tr
DİNLER TARİHİ
Başkan: Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu
Tel: (312) 2126800/1255
e-posta: eroglu@divinity.ankara.edu.tr
DİN SOSYOLOJİSİ
Başkan: Prof. Dr. Niyazi Akyüz
Tel: (312) 2126800/1254
e-posta: niyaziakyuz06@hotmail.com
DİN PSİKOLOJİSİ
Başkan: Prof.Dr. Öznur Özdoğan
Tel: (312) 2126800/1385
e-posta: mutluluguseciyorum@yahoo.com
DİN EĞİTİMİ
Başkan: Prof. Dr. Cemal TOSUN
Tel: (312) 2126800/1264
e-posta: tosun@divinity.ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Özge Yurdakul
Tel: (312) 212 68 00/1304
Faks: 0312 2130003
e-posta: yurdakul_1396@hotmail.com
Zeliha Yiğit Saka
Tel: (312) 212 68 00/1303
e-posta: zsaka@ankara.edu.tr

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri