Kafkas Dilleri ve Kültürleri

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Kafkas Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı lisansüstü eğitim programına ilk kez 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmiştir. Anabilim dalında uygulanan programın amacı, Türkiye için geleceğin akademisyenlerini, araştırmacılarını, çevirmenlerini, Ermeni dili ve kültürü alanında gereksinim duyulan uzmanlarını hazırlamaktır.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Birsen KARACA
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1548
e-mail: 
karaca@humanity.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Koordinatörü
Arş. Gör. Doğanay ERYILMAZ
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1604
e-mail: deryilmaz@humanity.ankara.edu.tr 

Anabilim Dalı Sekreteri
Anabilim Dalı Sekreteri bulunmamaktadır.

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü Ek Bina No: 409 Sıhhiye/ANKARA
Tel:   (0 312) 310 32 80 / 1604