Doğu Dilleri ve Edebiyatları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı; Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Hindoloji, Japon Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Sinoloji, Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dallarından oluşmaktadır. Anabilim Dalında, lisansüstü eğitim-öğretim alanında, bir yandan bilim dallarına ilişkin dil ve edebiyatlar öğretilirken diğer yandan bu diller ve edebiyatlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmakta, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tezler hazırlanmaktadır. Bu çalışmaların amacı, öncelikle üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve aynı zamanda bilimsel araştırma ve yayın yapma konusunda çeşitli alanlarda eğitim vermektir.

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hicabi KIRLANGIÇ
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1082
e-mail: 
kirlangic@ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Koordinatörü 

Araş. Gör. Can KAYGIN
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1081
e-mail: cnkygn@gmail.com

Anabilim Dalı Sekreteri

Günnur ÇALHAN 
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1047
e-mail: 
calhan@ankara.edu.tr 

Akademik Kadro  

Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Ana Bina No: 218 Sıhhiye/ANKARA
Tel:   (0 312) 310 32 80 / 1082
Web Sitesi:   http://www.dtcf.ankara.edu.tr/dtcfdogudilleri.html