Dilbilim

ANABİLİM DALI HAKKINDA

 

Anabilim Dalı Adı: Dilbilim Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin kurulduğu 1936 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü içinde zorunlu ders olarak okutulan dilbilim, 2 Eylül 1982 tarihinde Yüksek Öğretim Kurumu Yasasıyla yeni bir Anabilim dalına dönüştürülmüş ve Batı Dilleri ve Edebiyatları içinde yer almıştır. 1983/1984 ders yılından başlayarak her yıl öğrenci alan bu dal, ilk mezunlarını 1987 yılında vermiştir. Aralık 1991 tarihinde Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek Öğretim Kurulu kararlarıyla bağımsız bir bölüm durumuna getirilen Dilbilim Bölümü, Genel Dilbilim Anabilim Dalı ve Uygulamalı Dilbilim Anabilim Dalı olmak üzere, iki ayrı anabilim dalından oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçe olan Bölüme, dilbilim alanının niteliği gereği, ÖSYM sınavlarında öğrenciler yabancı dil puanıyla alınmaktadır. Öğrencilerin bir ya da birden fazla yabancı dile hakim olması hem dil sistemine karşı belirgin bir duyarlılık taşıma hem de alandaki kaynakları izleyebilme açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Dört yıllık program boyunca sürecek yabancı dil dersleriyle desteklenecek olan bu yabancı dil, öğrencinin mezuniyet sonrasındaki iş olanakları açısından da ayrıca önemlidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesindeki Dilbilim Bölümü, Türkiye Üniversitelerinde hem bölüm statüsü taşıyan hem de öğretim dili Türkçe olan ilk dilbilim dalıdır. Dilbilim Bölümü, bu güne kadar özellikle dilin önemli bir çalışma malzemesi olduğu alanlara eleman vermiş bir daldır. Reklamcılıktan metin yazarlığına, halkla ilişkilerden düzeltmenliğe, Türkçe ve İngilizce okutmanlığına kadar uzanan geniş bir çalışma alanı olan bu uzmanlık dalının önemi, ülkemizde de yavaş yavaş daha belirginleşmektedir. Mevcut program üzerinde ise, günün gerekleri doğrultusunda düzenli olarak değiştirme ve yenileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Dilbilimci unvanını taşıyan mezunlarına bölümde, yüksek lisans ve doktora programlarıyla lisansüstü çalışma olanakları da sağlanmaktadır.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Dilbilim Bölümü 06100, Sıhhiye / Ankara / TÜRKİYE
Telefon: +90 312 3103280
Fax: +90 312 3105713 – 3093673
e-posta: au.dilbilim.bolumu@gmail.com
Bilim Dalları Başkanlarının
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. İclâl Ergenç
Telefon: +90 312 3103280 / 1612
e-posta: iclalergenc@yahoo.com
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Selma Mürekkebci
Telefon: +90 312 3103280 / 1615
e-posta: smurekkebci@gmail.com

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri