Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı kurulduğu yıldan itibaren lisans, tezli yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim-öğretim vermektedir. Lisansüstü programların ders içerikleri tarihsel derinlik ve karşılaştırmalı metodoloji de dikkate alınarak, modern Türk toplumlarının başta dilleri olmak üzere, edebiyat tarihleri, bugünkü edebi durumları, siyasi ve sosyal tarihleri ve sosyo-kültürel yapıları olmak üzere geniş bir yayılıma sahiptir. Öğrencilerin bu geniş çağdaş araştırmaları alanı içinde özelleşip uzmanlaşmaları ve derinleşmeleri hedeflemektedir.


Anabilim Dalında tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan, başvurduğu alanda lisans diploması almış olma koşulu aranmaktadır. Başvurduğu alanda lisans diploması olmayan adaylar “Anabilim Dalı Hazırlık Programına” tabi tutulurlar. Doktora programına başvuran adaylardan, başvurduğu alanda yüksek lisans diploması olmayan adaylar da “Anabilim Dalı Hazırlık Programına” tabi tutulurlar.

Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. F. Sema BARUTCU ÖZÖNDER
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1285
e-mail: barutcu@humanity.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Koordinatörü 
Arş. Gör. Dr. G. Selcan SAĞLIK ŞAHİN
Telefon: (0 312) 310 32 80 / 1399
e-mail: saglik@humanity.ankara.edu.tr

Anabilim Dalı Sekreteri 
Anabilim Dalı Sekreteri bulunmamaktadır.

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
http://mtad.humanity.ankara.edu.tr  

Akademik Kadro

Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Sıhhiye/ANKARA
Tel:   (0 312) 310 32 80 / 1285 ̵
Faks:   (0 312) 310 57 13
Eposta:   ctl@humanity.ankara.edu.tr
Web Sitesi:   http://turklehceleri.humanity.ankara.edu.tr