Bilgi ve Belge Yönetimi

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: Bilgi ve Belge Yönetimi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Anabilim Dalının amacı, bilgi ve/veya bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren “bilgi yönetimi” işlevini gerçekleştirecek insangücünü yetiştirmektir. Bu insangücünün kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon ve enformasyon merkezlerinin tümünü kapsamına alan bilgi merkezlerini yönetebilecek, bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru ve yoğun olarak kullanabilecek ve bu kullanımın yol ve yöntemlerini kullanıcılara öğretebilecek, ayrıca bilgi bilimin düzenleme ve erişimle ilgili alanlarına iş ve yönetim yaklaşımlarıyla girebilecek bilgi ve belge yöneticileri olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Program, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi kullanımı ve üretimi sürecinin yaşanmasına katkıda bulunma hedefini taşımaktadır.
Anabilim Dalı Başkanı İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Sacit Arslantekin
e-posta:
Tel: 310 32 80
Bilim Dalları Başkanlarının
İletişim Bilgileri:
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Sıla Yorulmaz
e-posta: aslihansila@hotmail.com
Tel: 310 32 80 / 1723

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri