Batı Dilleri ve Edebiyatları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalında, lisansüstü eğitim-öğretim alanında, bir yandan bilim dallarına ilişkin dil ve edebiyatlar öğretilirken diğer yandan bu diller ve edebiyatlar üzerinde bilimsel araştırmalar yapılmakta, yüksek lisans ve doktora düzeyinde tezler hazırlanmaktadır. Bu çalışmaların amacı, öncelikle üniversitelere öğretim üyesi yetiştirmek ve aynı zamanda bilimsel araştırma ve yayın yapma konusunda çeşitli alanlarda eğitim vermektir.

Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktora alanında verilen dersler ve üretilen tezler daha çok Batı edebiyatları ve dilleri ile Türk dili ve edebiyatı arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmayı ve söz konusu Batı edebiyatları ve kültürleri ile iletişim kurmayı, etkileşim yollarını araştırmayı amaçlamaktadır.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı lisansüstü programlarda 8 Bilim Dalı içermektedir.

  • Alman Dili ve Edebiyatı
  • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
  • Fransız Dili ve Edebiyatı
  • Hollanda Dili ve Edebiyatı
  • Hungaroloji
  • İngiliz Dili ve Edebiyatı
  • İspanyol Dili ve Edebiyatı
  • İtalyan Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ünal KAYA
Telefon:
e-mail:

Anabilim Dalı Sekreteri 

Akademik Kadro

Araştırma Görevlileri

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sıhhiye/ANKARA
Tel:   (0 312) 310 32 80 / 1544
Faks:   (0 312) 310 57 13 – 309
Web Sitesi:   http://www.dtcf.ankara.edu.tr/batidilleri.html