Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Oya Safinaz ERDOĞDU

Türkiye Cumhuriyeti’nin 14 Nisan 1987 tarihinde Avrupa Topluluğu’na tam üyelik başvurusunu yapmasından kısa bir süre sonra Üniversitemizin Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde doktora ve yüksek lisans eğitimi vermek amacıyla Avrupa Topluluklar Anabilim Dalı kurulmuştur. Anabilim Dalımıza bağlı olarak AT-Hukuk, AT-Ekonomi/Maliye, AT-Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve doktora programları sürdürülmektedir. Bu programlar, diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde Avrupa Birliği konusunda yürütülen lisansüstü programlarına paralel şekilde düzenlenmiş olup disiplinlerarası programlardır. Böylece, bu programlardan herhangi birine devam eden öğrenciler seçtikleri alanlarda, uzman akademisyen ve kamu ve özel sektör kurumlarında bu alanda çalışan uzmanlardan Avrupa bütünleşmesinin çeşitli veçhelerinde teorik ve uygulamaya yönelik dersler almaktadırlar. Böylece Avrupa Birliği konusunda farklı alanlarda uzman kişilerin yetiştirilmesine katkı sağlanmaya çalışılmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİSİ

Adres:   Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi ATAUM No:22 Cebeci/ Ankara
Tel:   (0 312) 362 07 62 / 2608
Faks:   (0 312) 363 56 96 – 320 50 61