Arkeoloji Anabilim Dalı Hakkında

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: ARKEOLOJİ
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: Arkeoloji; gerek bilimsel yaklaşım gerek yöntem gerekse bilimler arası yapılanma açısından birbirinden farklı disiplinleri şemsiyesi altına toplayan bir bilimdir. İnsanlaşma sürecine girişten, yani ilk aletin üretiminden başlayarak Roma Çağı’nın sonuna kadar uzanan insanlık tarihinin en uzun sürmüş olan zaman dilimlini inceler. Bu süreç içinde, insana ve yaşadığı ortama ilişkin olarak kazı ve yüzey araştırmalarıyla gün ışığına çıkarılmış her türlü maddi ve manevi buluntu, olgu ve kalıntıyı, disiplinlerine özgü farklı yöntemlerle inceleyerek, bugün yok olmuş topluluk ve toplumların yaşam biçimlerinin, inanç sistemlerinin, özetle kültür ve uygarlıkların yeniden tasarımını yapar. Böylece arkeoloji, bir yandan yazılı tarih öncesinin, öte yandan yazılı tarihin ilk ve onu izleyen en eski evrelerinin bilinmeyen ya da karanlıkta kalmış yönlerini aydınlatmaya çalışarak insanlık tarihinin ilk halkalarındaki boşlukları doldurur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı, arkeolojinin tanımına ve açılımına uygun bir biçimde yapılanmış olup, Prehistorya; Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi; Klasik Arkeoloji bilim dalları alanlarında ayrı programlar halinde, lisans düzeyinde olduğu gibi, lisansüstü düzeyde de öğrenci yetiştirecek öğretim üyesi kadrolarına da sahiptir. Öğrenciler lisansüstü düzeyinde zengin bir çeşitlilik sunan dersleri takip etmenin yanında bölüm üyeleri tarafından ülkenin dört bir yanında yürütülen kazı ve yüzey araştırmalarına katılma imkanına da sahiptir.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: ABD Başkanı: Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN
Tel: 0-312-310 3280/1155
Fax: 0-312-310 5713
e-posta:  haruntaskiran@gmail.com
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanlığı 06100 Sıhhiye – ANKARA
Bilim Dalları Başkanlarının
İletişim Bilgileri:
Tarih Öncesi Arkeolojisi Bilim Dalı: Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN
Tel: 0-312-310 3280/1155
Fax: 0-312-310 5713
e-posta:  haruntaskiran@gmail.com
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı:Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM
Tel: 0-312-310 3280/1196
Fax: 0-312-310 5713
e-posta: tayfun1961@gmail.com
Klasik Arkeoloji Bilim Dalı:Prof. Dr. Kutalmış GÖRKAY
Tel: 0-312-310 3280/1672
Fax: 0-312-310 5713
e-posta: kgorkay@yahoo.com
Bölüm Sekreterleri
İletişim Bilgileri:
Nur ÖZİPEK
Tel: 0-312-310 3280/1177
Fax: 0-312-310 5713
e-posta: arkeolojidtcf@gmail.com

 


Akademik Kadro
 
Araştırma Görevlileri