Halkbilim

Anabilim Dalı Halkbilim
Hakkında Halkbilim, toplumsal ve siyasal yapıdan ekonomik örgütlenmeye, sözlü gelenek, değerler sistemi ve inançlardan yiyecek-giyecek üretimi, mimari, süsleme sanatları gibi maddi kültür ürünlerine kadar kültürel yaşamın bütününü inceleyen bir disiplindir. Kültürün sürekliliği kadar değişmesini ve bu değişmeye neden olan siyasal, ekonomik, teknolojik ve psikolojik etmenleri de çözümlemek, bu disiplinin asli amacıdır. Bu nedenle Halkbilim yalnızca geleneksel olanı ele almakla kalmaz, fakat modern ve güncel pek çok dinamik üzerinde de ilgisini odaklaştırır. Doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, edebiyat ve sanata kadar farklı insani etkinlik alanlarına yönelik disiplinlerarası bir ilgiye sahip olan Halkbilim bünyesinde verilen derslerle ve diğer bilimsel-akademik etkinliklerle öğrencilere insan, kültür ve toplum üzerine değerlendirme yaparken daha geniş bir perspektif ve çok yönlü bakış açısı kazandırılmaya çalışılmaktadır.
İletişim Bilgileri A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Halkbilim Bölümü, 06100 Sıhhiye/Ankara
Tel: 0312 310 32 80/1162-1166
e-mail: munusoglu@ankara.edu.tr
           pkasapoglu@ankara.edu.tr
Akademik Kadro Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Tel: 0312 310 32 80/1050
e-mail: scengiz@ankara.edu.tr
CV: http://cv.ankara.edu.tr/scengiz@ankara.edu.tr 
 
Yard. Doç. Dr. Melike KAPLAN
Tel: 0312 310 32 80/1157
e-mail: mkaplan@ankara.edu.tr
CV: http://cv.ankara.edu.tr/mkaplan@ankara.edu.tr
Dersler                   Dersin Adı                                                       Öğretim Üyesi

Etnografik Araştırmanın Temel Sorunları Prof. Dr. M. Muhtar KUTLU
Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Kadın Yard. Doç. Dr. Melike KAPLAN
Görsel Kültür Doç. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ
Halkbilim ve Gündelik Hayat Öğr. Gör. Kudret EMİROĞLU
Popüler Kültür Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ
Kültürel Kimlik ve Etnik Yapı Prof. Dr. M. Muhtar KUTLU
Sağlık ve Kültür (Etno-Tıp) Yard. Doç. Dr. Melike KAPLAN