2. NÜSHA DİPLOMA TALEBİ HAKKINDA

Üniversitemiz mezunlarına hazırlanan diplomanın ikinci nüshasının talep edilmesi durumunda 250 TL ücret alınması  Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 26/03/2018 tarih ve 1233-29626 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
Ücret Üniversitemiz Srateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ait Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi nezdindeki TR8400 0100 2533 0703 8492 5101 nolu IBAN numarasına yatırılabilir.