Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Anabilim Dalı Adı: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi:  Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı:
Kent ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora ve bütünleşik doktora programları yürütmektedir. Anabilim dalımızda 3’ü emekli olmak üzere 6 profesör, 2 doçent ve 8 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programlara yaklaşık 160 öğrenci vardır. Anabilim Dalı programlarımızın çalışma alanları; yerel yönetimler, yerel maliye sistemi, siyasal ekoloji, sürdürülebilir gelişme politikaları, uluslararası çevre politikası ve hukuku, yeşil siyasal hareketler, kent tarihi ve kent kuramlarıdır.
Yönetim Bilimleri Bilim Dalı:
Devlet örgütlenmesinin yapısal ve işlevsel yönlerinin çalışıldığı yönetim bilimleri anabilim dalı, lisans ve lisansüstü eğitim vermektedir. Toplam yedi öğretim üyesiyle beş lisans ve otuzun üzerinde yüksek lisans dersi  verilmektedir. Ayrıca Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkeziyle de çeşitli akademik ve toplumsal etkinlikler düzenlenmektedir.
Siyaset Bilimi Bilim Dalı:
Siyaset Bilimi bilim dalı, lisansüstü düzeyde, siyasal düşünceler tarihi, siyasal teoriler, devlet kuramları, Türk siyasal hayatı, anayasa hukuku, sosyoloji ve siyasal antropoloji alanlarında zengin bir eğitim programına sahiptir.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri: Prof. Dr. Arif Burhanettin KOCAMAN
Tel: 0312
E-mail:
Bilim Dalları Başkanlarının İletişim Bilgileri: Kent ve Çevre Bilimleri Bilim Dalı:
Prof. Dr. Ayşegül Mengi
Tel: 0312 595 1272
E-mail: mengi@politics.ankara.edu.trWebsite: kentvecevrebilimleri@ankara.edu.tr
E-mail: kentvecevrebilimleri@ankara.edu.tr
Yönetim Bilimleri Bilim Dalı:
Prof. Dr. Ahmet Alpay Dikmen
Tel: 5951316
Siyaset Bilimi Bilim Dalı:
Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Zabcı
Tel: 5951262
E-mail: zabci@politics.ankara.edu.tr
Bölüm Sekreterleri İletişim Bilgileri: Serap Öztürk
Tel: 0312 595 1284

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri