Latin Amerika Çalışmaları

ANABİLİM DALI HAKKINDA

Anabilim Dalı Adı: Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı
Anabilim Dalı Tanıtım Bilgisi: 45 öğrencisi bulunan Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı 28.09.2010 tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanarak eğitime başlamıştır. 2012-2013 akademik yılı bahar döneminde beşinci grup öğrencilerini kabul etmiştir.
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri:  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, İncitaşı Sok. 06500 Beşevler/ Ankara
Tel: 215 24 84 -213 89 97
e-posta: lamerika@ankara.edu.tr
Anabilim Dalı Başkanının
İletişim Bilgileri:
Prof. Dr. Mehmet Necati Kutlu
e-posta: kutlu@ankara.edu.tr
Bölüm Sekreteri İletişim Bilgileri: Serpil Güleç
Tel: 0312 215 24 84 – 0312 213 89 97

Akademik Kadro
Araştırma Görevlileri