Lisansüstü süreçler ve araştırma destekleri hakkında bilgilendirme ve farkındalığının arttırılmasının yanı sıra Üniversite’ye aidiyet duygusunun geliştirilmesi amacıyla uyum programı gerçekleştirilmesi gerektiği hakkında alınan Senato Kararı gereğince, Enstitümüz lisansüstü programlarına 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında kayıt olan öğrencilerimiz için mezuniyet koşulu olması nedeniyle katılım zorunluluğu bulunan “Lisansüstü Eğitime Uyum Programı” 16 Şubat 2024 tarihinde saat 13:30’da Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Konferans salonunda yüz yüze gerçekleştirilmiştir.
Uyum Programımıza katılım sağlayan değerli hocalarımıza ve tüm öğrencilerimize TEŞEKKÜR ederiz.